คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ UOB TMRW ดีอย่างไร วิธีการสมัคร UOB LINE Connect รอบบิลใหม่และการชำระเงิน บัตรใหม่ เบอร์บัตรเหมือนเดิม รวมถึงคะแนนสะสม Rewards Points ต่างๆ เพื่อให้คุณเปลี่ยนผ่านสู่ยูโอบีอย่างราบรื่น

คลิปวิดีโอที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านสู่ยูโอบีอย่างราบรื่น

สำหรับลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ซิตี้ สามารถเลือกชมคลิปวิดีโอที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านสู่ยูโอบีอย่างราบรื่นได้ที่นี่