ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ยูโอบี รับรางวัล Best Foreign Retail Bank in Thailand และ Wealth Management of the Year
 
 
 
 
 

ธนาคารยูโอบี (ไทย) โดยนายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนรับรางวัล Best Foreign Retail Bank in Thailand เป็นปีที่ 3 และรางวัล Wealth Management of the Year เป็นปีที่สองติดต่อกัน จาก มร. บุน ปิง ฟู (ที่ 5 จากซ้าย) บรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ในงาน Asian Banker Thailand Country Awards ประจำปี 2560

รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการดำเนินุรกิจเพื่อรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยโดดเด่นในด้านการพัฒนาสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ ยูโอบี ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในการช่วยบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ทั้งกลุ่มพริวิเลจ แบงก์กิ้งและกลุ่มเวลท์ แบงกิ้งอีกด้วย

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963