เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยทักษะดิจิทัลผ่านโครงการ Womenpreneur

ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และความคิดใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญ มีกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังเติบโตและพร้อมที่จะสร้างความแตกต่าง นั่นคือ กลุ่มผู้ประกอบการหญิง หรือ women entrepreneurs ด้วยความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จของพวกเขากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยยูโอบี ประเทศไทย และ เดอะ ฟินแล็บ ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม ได้รวมตัวกันสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการมอบความรู้และทักษะ พร้อมโซลูชันดิจิทัล ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการหญิงที่มาแรงเหล่านี้

ผลการศึกษาจาก UOB Business Outlook Study 2023  ชี้ว่าร้อยละ 74 ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยนั้นมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ความแตกต่างที่โดดเด่น และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงยังต้องการความช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่ยังขาดทักษะดิจิทัลอยู่ในองค์กร

เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงในการก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าว ยูโอบี ประเทศไทย และ เดอะ ฟินแล็บ ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในเครือข่าย ได้แก่ สมาคมศูนย์ธุรกิจเริ่มต้นและอุทยานวิทยาศาสตร์ (Thai-BISPA), O2O Forum และ Reporter Journey ได้เปิดตัวโครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเจ้าของธุรกิจหญิงจำนวน 150ราย เน้นการให้ความรู้และสร้างทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของธุรกิจ โดยมีเทรนด์ที่น่าสนใจและได้เรียนรู้ในโปรแกรมนี้ดังต่อไปนี้:  

Meta-Commerce และ AI:  เทรนด์ที่ห้ามพลาด
คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEOและ Co-Founder TeC  และนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กระตุ้นให้ธุรกิจใช้ศักยภาพของ Metaverse ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI)และเทคโนโลยีด้านความยั่งยืน กล่าวว่า "Meta-Commerce ซึ่งรวมโลกเสมือนจริงกับกับอีคอมเมิร์ซจัดว่าเป็นแนวโน้มใหม่ ที่มาแรงและน่าจะเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการจับจ่ายออนไลน์อย่างแน่นอน”

คุณกุลธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับประเทศไทยนั้น มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปี พ.ศ. 2565-2570 ส่งเสริมการใช้งานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐภายในปี พ.ศ. 2570 ชี้ให้เห็นโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับภาคธุรกิจในการพัฒนาเกี่ยวกับ AI

การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์: กลยุทธ์คว้าใจเจน Z
สุวิตรา เจริญวงศ์ CEO และ Co-founder Tellscore ผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านงานอินฟลูเอนเซอร์และการบริการชั้นนำ ได้เน้นความสำคัญของการทำการตลาดผ่านการใช้อินฟลูเอนเซอร์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  โดยอธิบายว่า “แพลตฟอร์ท อาทิ TikTok เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มเจน Z อย่างมาก โดยร้อยละ 40 ของกลุ่มนี้มองว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญเสียยิ่งกว่าเสิร์ชเอ็นจิ้นประเภทอื่นๆ ด้วยซ้ำไป”

คุณสุวิตรา เสริมว่าธุรกิจนั้นจำเป็นต้องสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และต้องมีการจัดการ SEO อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถูกจุด “TikTok ในสายตาของเจน Z คือ คลังข้อมูล ด้วยสัดส่วนเวลาเฉลี่ย 95 นาทีต่อวัน ที่ชาวเจน Z ใช้ไปกับ TikTok นั้น ข้อมูลที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มนี้ยิ่งต้องมีการบริหารจัดการ SEO ที่ทรงประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน”

การวางหมากด้วยดิจิทัล กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซ
คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล  กรรมการผู้จัดการ O2O Forum แบ่งปันความรู้แก่เหล่าผู้ประกอบการหญิงที่เริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยเขาเชื่อว่า ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในโลกดิจิทัล และผู้ประกอบการควรเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและศักยภาพของตน

คุณเพ็ชร แนะนำการใช้ แนวทาง IGNITE อันได้แก่ การนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ (Insightful data analytics)การนำเกมมาใช้ในระบบงาน (Gamification)ผลิตภัณฑ์/บริการรูปแบบใหม่ (New products/services)นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology)และ สันทนาการ (Entertainment): "ผู้ประกอบการต้องมีความเชี่ยวชาญและความตระหนักในวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจและเพื่อการเติบโตในโลกดิจิทัล วิธีการพัฒนาธุรกิจแตกต่างกันไป ผู้ประกอบการต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความสามารถของตนเอง

โครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability มีความสำคัญต่อการส่งเสริมธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงในประเทศไทย ด้วยการดึงเอาแนวโน้มด้านดิจิทัล เช่น Meta-Commerce, AI, การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ รวมทั้งการวางแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างชาญฉลาด ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงสามารถเอาชนะความท้าทาย คว้าความสำเร็จธุรกิจในโลกดิจิทัลมาได้  หากคุณเป็นผู้ประกอบการหญิงที่ต้องการเติบโตธุรกิจของคุณ

สามารถเยี่ยมชม www.facebook.com/uob.th หรือ https://thefinlab.com/th/thailand

วันที่ 27 มิถุนายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์
โทร . 0-2343-4963