ใบแจ้งยอดบัญชี

สามารถดูใบแจ้งยอดบัญชีได้ผ่านแอป UOB TMRW เมื่อไหร่?
chevron

ท่านสามารถเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสได้ผ่านแอป UOB TMRW ซึ่งจะพร้อมให้ท่านตรวจสอบได้ใน 3 วันทำการ หลังจากวันสรุปยอดบัญชี

ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบเดิม และสามารถลงทะเบียนแอป UOB TMRW เพื่อเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชีได้เช่นกัน

ชำระค่าบัตรได้ที่ไหนและการกระจายยอดค้างชำระในบัญชีบัตรเครดิต

จะชำระเงิน ต้องทำอย่างไร?
chevron

เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระค่าบัตรเครดิตได้ผ่านแอป UOB TMRW ซึ่งวงเงินจะกลับคืนมาทันทีหลังจากชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับยูโอบีได้ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านแอป UOB TMRW

หากท่านต้องการชำระเงินโดยใช้คิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีเดิมที่ออกโดยซิตี้ ท่านยังคงสามารถชำระได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 
• ชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง หรืออินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้งของทุกธนาคาร ผ่านระบบพร้อมเพย์
• ชำระผ่านจุดให้บริการรับชำระ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ โลตัส เคาน์เตอร์ เซอร์วิส เอ็มเปย์ และตู้รับฝากเงินทรูมันนี่ (ใช้เวลา 2 วันทำการในการได้รับวงเงินคืนหลังการชำระ)

บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตซิตี้ (One Bill) ได้ถูกโอนย้ายมาเรียบร้อย ดังนั้น ลูกค้าไม่ต้องทำการสมัครใหม่

ใช้หมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ที่ท่านถืออยู่ทำการชำระเงินได้ตามปกติ เนื่องจากบัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์ จนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน

บัตร Ready Credit จะเปลี่ยนเป็นบัตรอะไร

บัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต จะเปลี่ยนเป็นบัตรอะไร
chevron

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยธนาคารได้เริ่มทยอยจัดส่งบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ให้กับลูกค้าในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567 กรณีที่ท่านต้องการเบิกถอนเงินสดระหว่างที่ท่านยังไม่ได้รับบัตรใหม่จากธนาคาร ท่านสามารถติดต่อสาขาธนาคารยูโอบี หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร

วงเงินในบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยของท่าน โดยวงเงินในบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัตรยูโอบี แคชพลัส จะยังคงเหมือนเดิม และจะนำมารวมกันหลังการโอนถ่ายข้อมูล

แต่เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ธนาคารจะทบทวนการใช้บริการและวงเงินบัตรเครดิตของท่านภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันโอนถ่ายข้อมูล โดยการปรับปรุงวงเงินบัตรเครดิตของท่านจะเป็นไปตามเกณฑ์ภายในที่ธนาคารยูโอบีกำหนด ซึ่งจะมีผลรวมถึงวงเงินบัตรเครดิตทุกบัญชีของท่านที่มีกับธนาคารยูโอบีในขณะนั้น

สำหรับบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่าน จะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ดังนั้น หากท่านมีบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสเดิมอยู่แล้ว ท่านจะได้รับบัตรกดเงินยูโอบีแคชพลัสเพิ่มอีก 1 ใบ เพื่อใช้ทดแทนบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิตใบใหม่จะได้เมื่อไหร่

ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ไหม
chevron

ยังไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตได้ คลิก

โปรโมชันที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เอาไว้ก่อนวันโอนย้ายบัญชี กรณีที่ลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่รายการกำหนด ธนาคารจะทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าตามเดิม

โปรโมชันที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เอาไว้ก่อนวันโอนย้ายบัญชี กรณีที่ลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่รายการกำหนด ธนาคารจะทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าตามเดิม

โปรโมชันที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เอาไว้ก่อนวันโอนย้ายบัญชี กรณีที่ลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่รายการกำหนด ธนาคารจะทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าตามเดิม

สำหรับโปรโมชันบัตรเครดิตปัจจุบัน บัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิตซิตี้มีโปรโมชันร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้ายังคงสามารถใช้โปรโมชันของบัตรเครดิตได้อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตซิตี้อยู่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันต่างๆ ของยูโอบีได้ตามปกติ

บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่านตั้งแต่ ส.ค. 67 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ที่ทางธนาคารจะจัดส่งให้ท่าน จะเป็นบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตซิตี้ที่โอนย้ายมา หากลูกค้าต้องการบัตรประเภทอื่น สามารถสมัครใหม่ โดยดูได้จากรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภทได้ คลิก

หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักจะยังคงเหมือนเดิมเมื่อโอนย้าย

บัตรที่เพิ่งได้รับจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ จนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตยูโอบีให้กับท่านในภายหลัง

บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์จนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน

บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์จนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน

บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์จนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน

โดยบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่จะเป็นประเภทเดียวกับบัตรเครดิตซิตี้ที่ท่านเคยมี เช่น หากถือบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด เมื่อบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ส่งไป จะเป็นบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ เป็นต้น 

สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ดังนั้น หากท่านมีบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสเดิมอยู่แล้ว ท่านจะได้รับบัตรกดเงินยูโอบีแคชพลัสเพิ่มอีก 1 ใบ

บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน และท่านสามารถใช้บริการเงินสดกดสั่งได้ผ่านแอป UOB TMRW ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร

บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน

ท่านสามารถติดต่อขอทำการแจ้งอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ที่สาขาของธนาคารยูโอบีใกล้บ้านท่าน เพื่อให้ท่านได้รับข่าวสารสำคัญจากธนาคาร

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ ที่ทางธนาคารจะจัดส่งให้ท่าน สามารถตรวจสอบได้ที่ คลิก โดยที่ท่านไม่ต้องดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด

วันสรุปยอดบัญชี วันครบกำหนดชำระเงิน และยอดเงินคงค้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

วันสรุปยอดบัญชี วันครบกำหนดชำระเงิน และยอดเงินคงค้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
chevron

ธนาคารยูโอบีได้เริ่มปรับปรุงและรวมวันสรุปยอดบัญชีของท่านให้เป็นวันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันสรุปยอดบัญชีได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป 

ส่วนยอดเงินคงค้าง ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) ในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน และบัตรเสริมจะถูกโอนไปยังบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงค้างได้จากใบแจ้งยอดบัญชีที่ทางธนาคารจะส่งให้ท่าน

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอรอบบิลใหม่และการชำระเงิน

สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสดภายใต้แบรนด์ซิตี้และยูโอบี หรือมีบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้หลายใบ โดยที่แต่ละบัตรมีวันสรุปยอดบัญชีแตกต่างกัน วันสรุปยอดบัญชีของบัตรดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นวันสรุปยอดบัญชีวันเดียวกัน และ/หรือ ปรับให้ตรงกับวันที่สรุปยอดบัญชีของบัตรยูโอบี ท่านสามารถตรวจสอบวันสรุปยอดบัญชี วันครบกำหนดการชำระเงิน ธุรกรรมผ่อนชำระและยอดค้างชำระจากใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารจะให้แก่ท่าน

หลังการโอนย้ายธุรกิจ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ชำระเต็มจำนวนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 วันเป็น 55 วัน ซึ่งจะส่งผลให้วันจ่ายยอดของท่านยาวขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ชำระบางส่วนจะยังคงเป็น 55 วันเช่นเดิม

ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันสรุปยอดบัญชีได้ ในเดือน พ.ค.67

เนื่องจากระบบของยูโอบีสามารถกำหนดวันสรุปยอดบัญชีได้เพียง 1 วันสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน ลูกค้าจึงไม่สามารถขอกำหนดวันสรุปยอดบัญชีแตกต่างกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ได้

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีต่างธนาคารเพื่อชำระบิลค่าบัตรเครดิตซิตี้ / บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะยังคงใช้งานได้หรือไม่
chevron

บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีต่างธนาคารเพื่อชำระบิลค่าบัตรเครดิตซิตี้ / บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะมีผลถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น โดยขอให้ท่านใช้ช่องทางชำระเงินอื่นๆ ของซิตี้แบงก์ เป็นการทดแทน 

ภายหลังการโอนย้ายบัญชี ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารยูโอบีได้ที่ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

สำหรับบริการหักเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารซิตี้แบงก์ บริการดังกล่าวจะถูกโอนย้ายไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบีของท่านโดยอัตโนมัติ

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอข้อมูลบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี

เนื่องจากขณะนี้ระบบยังไม่รองรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ท่านสามารถสมัครบริการผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเป็นการทดแทน

ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะหักค่าบริการครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2567 ยกเว้นการหักค่าบริการของ 3BB การประปานครหลวง และบริการของกลุ่มทรู ซึ่งจะหักผ่านบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิตครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2567

บริการ Citi OneBill ที่ท่านได้สมัครไว้ผ่านบัตรเครดิต จะยังคงดำเนินการต่อไป ภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสิ้น

หากท่านมีเบี้ยประกันที่ผ่อนชำระอยู่ก่อนวันโอนย้ายบัญชี ธนาคารจะดำเนินการหักยอดจนว่าจะครบกำหนด ทั้งนี้หากท่านต้องการทำรายการผ่อนชำระเบี้ยประกันภายหลังการโอนย้ายบัญชี กรุณาใช้หมายเลขบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสเพื่อดำเนินการ

หากท่านได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากซิตี้แบงก์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้แบบอัตโนมัติ ธนาคารจะหักบัญชียูโอบีของท่านที่เปลี่ยนมาจากบัญชีซิตี้แบงก์ ทั้งนี้ คำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติและการตั้งการโอนเงินออกอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ถูกโอนย้ายมายังยูโอบี โปรดแจ้งให้ผู้รับเงินทราบถึงการเปลี่ยนหมายเลขบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่เพื่อไม่ให้การชำระเงินของท่านติดขัด

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอข้อมูลบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี

ตอบโจทย์ทุกไลฟสใตล์ ด้วยบัตรเครดิต & บัตรเดบิต จากธนาคาร UOB
ตอบโจทย์ทุกไลฟสใตล์ เปลี่ยนการใช้จ่ายให้คุ้มค่าด้วยโปรโมชัน บัตรเครดิต (Credit Card) ,บัตรเดบิต (Debit Card) และบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus จากธนาคาร UOB
รายละเอียดบัตรเครดิต & บัตรเดบิต จากธนาคาร UOB

 คลิกบัตรเครดิตและคะแนนสะสม

วงเงินบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
chevron

วงเงินบัตรเครดิตของท่านยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ธนาคารยูโอบีจะทบทวนการใช้บริการและวงเงินบัตรเครดิตของท่านภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันโอนถ่ายข้อมูล โดยการปรับปรุงวงเงินบัตรเครดิตของท่านจะเป็นไปตามเกณฑ์ภายในที่ธนาคารยูโอบีกำหนด ซึ่งจะมีผลรวมถึงวงเงินบัตรเครดิตทุกบัญชีของท่านที่มีกับธนาคารยูโอบีในขณะนั้น

ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตผ่านสาขาธนาคารยูโอบีศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี และแอป UOB TMRW

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้จากตารางด้านล่างนี้

ท่านยังสามารถใช้บัตรเครดิตของท่านได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าธนาคารยูโอบีจะจัดส่งบัตรเครดิตยูโอบีให้กับท่านตั้งแต่เดือนมิ.ย. - ก.ค. 2567 เป็นต้นไป

ภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารยูโอบีและสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางที่ธนาคารยูโอบีกำหนด ดังต่อไปนี้

  • แอป UOB TMRW, UOB Personal Internet Banking (PIB), เครื่องเอทีเอ็ม และเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติของ ธนาคารยูโอบี
  • ชำระผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ของทุกๆ ธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์
  • ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบีที่สาขาของธนาคารยูโอบี
  • ชำระผ่านจุดให้บริการรับชำระ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์, โลตัส, เคาน์เตอร์ เซอร์วิส, เอ็มเปย์ และตู้รับฝากเงิน ทรูมันนี่ (คืนวงเงินให้ภายใน 2 วันทำการ)

หากท่านต้องการชำระยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดบัญชีเดิมที่ออกโดยซิตี้ ท่านยังคงสามารถชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ชำระผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ของทุกๆ ธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์
  • ชำระผ่านจุดให้บริการรับชำระ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์, โลตัส, เคาน์เตอร์ เซอร์วิส, เอ็มเปย์ และตู้รับฝากเงิน ทรูมันนี่ (คืนวงเงินให้ภายใน 2 วันทำการ)

ท่านไม่ต้องดำเนินการยกเลิกบัตรเครดิตซิตี้ และยังสามารถใช้งานบัตรเครดิตซิตี้ รวมถึงบัตรเครดิตยูโอบีได้ตามปกติ จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) สำหรับบัตรเครดิตซิตี้หรือบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านที่เคยได้รับก่อนหน้านี้จะไม่ถูกโอนไปยังระบบของยูโอบี

คะแนนสะสมทั้งหมดจากบัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะถูกโอนมายังธนาคารยูโอบีในอัตราเดิมและไม่มีวันหมดอายุ

คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายหลังการโอนย้ายจะไม่มีวันหมดอายุเช่นเดิม

ท่านจะสามารถแลกคะแนนสะสมได้อีกครั้งด้วยบัตรเครดิตซิตี้ใบเดิมหรือบัตรเครดิตที่ธนาคารยูโอบีออกให้เป็นการทดแทน ผ่านช่องทางการแลกของกำนัลของธนาคารยูโอบี ได้แก่ แอป UOB TMRW (Rewards+), UOB LINE Connect และ www.uob.co.th/rewards

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

แอป UOB TMRW

ลูกค้าสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของซิตี้โมบายล์แอป เพื่อใช้งานแอป UOB TMRW หรือเข้าสู่ระบบ Personal Internet Banking (PIB) ได้หรือไม่
chevron

ท่านไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของซิตี้โมบายล์แอปในการเข้าสู่ระบบช่องทางดิจิทัลของยูโอบี ทั้งนี้ ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่สำหรับแอป UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB)

ท่านสามารถใช้ชื่อและรหัสผ่านบัญชีออนไลน์ของธนาคารยูโอบี เพื่อเรียกดูบัญชีที่โอนย้ายมาจากธนาคารซิตี้แบงก์ได้แล้ว

หากท่านเป็นผู้ใช้ปัจจุบันของแอปพลิเคชัน UOB TMRW ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่ได้ตามปกติ 

สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ ท่านสามารถใช้หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และรหัสกดเงินสด (ATM PIN) ในการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอป UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้ทันที

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตวิธีสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ในปัจจุบัน แอป UOB TMRW รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 13 หรือสูงกว่า และแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 9 หรือสูงกว่า

สำหรับลูกค้าที่สมัครรับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากซิตี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารยูโอบี สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด 

เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF โดยท่านจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านแอป UOB TMRW เท่านั้น ซึ่งธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ท่านทราบเมื่อใบแจ้งยอดบัญชีพร้อมให้ท่านเรียกดูรายละเอียดในแอป

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีผ่านแอป UOB TMRW