รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ

 •  

  การระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร และชุมชนของเรา ธนาคารยูโอบีพร้อมหลอมรวมพลังแรงใจกับคุณ ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน

  #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารยูโอบีมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนของเรา และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ 

ด้วยความไว้วางใจที่ท่านเลือกธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารของท่าน ธนาคารขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราจะสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการท่านได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้า

ธนาคารได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้ดำเนินมาตรการหลายด้าน อาทิ การรายงานการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ และการรายงานสุขภาพของพนักงาน การเลื่อนการจัดประชุมและกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และจัดให้มีระบบการสื่อสารและการประชุมออนไลน์เป็นทางเลือก

พนักงานส่วนใหญ่ของเราปฏิบัติงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง และธนาคารยังได้แยกทีมพนักงานในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานหรือสาขาของธนาคารจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามระเบียบด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ด้านมาตรการดูแลพนักงานและบุคคลภายนอกรวมถึงลูกค้าของธนาคารนั้น เราได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ และใช้มาตรการคัดกรองอุณหภูมิที่สำนักงานและสาขาของธนาคาร ทั้งยังมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าและผู้มาติดต่อยังสาขาและสำนักงานของธนาคารจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือในการคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารที่ทำการทุกแห่ง

ธนาคารยูโอบี ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้านการธนาคาร และรักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงิน สาขาของธนาคารยูโอบียังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการตามมาตรการของภาครัฐในแต่ละพื้นที่ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ทาง www.uob.co.th/branchservice นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ UOB Mighty Application, Personal Internet Banking (PIB) หรือ Business Internet Banking (BIB)

ธนาคารยูโอบี (ไทย) มุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างลูกค้า พนักงานและชุมชน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกค้าให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ไปด้วยกัน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้ใจและเลือกธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารของท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ

 ตัน ชุน ฮิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

มาตรการความช่วยเหลือเพื่อคุณ

ลูกค้ารายย่อย

 

 • ลูกค้ารายย่อยธนาคารยูโอบี
  เพื่อแสดงความห่วงใยต่อลูกค้าธนาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารยูโอบีได้มอบความคุ้มครอง COVID-19 ให้แก่ลูกค้าธนาคารฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,000 สิทธิ์ (ปัจจุบันสิทธิ์ครบแล้ว)

 • ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี บัตรกดเงินสดยูโอบีแคชพลัส สินเชื่อยูโอบีไอแคช คลิกที่นี่

 • ลูกค้าสินเชื่อบ้าน คลิกที่นี่

ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าองค์กร


สินเชื่อซอฟต์โลน ดอกเบี้ย
2% นาน 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 • สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท (ตามเกณฑ์คุณสมบัติซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เรื่อง คำนิยาม “กลุ่มธุรกิจ”)
 • โดยเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้างชำระทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • สามารถยื่นขอสินเชื่อซอฟต์โลนได้ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารสามารถส่งคำขอสินเชื่อไปยัง ธปท. เพื่อพิจารณาภายในกำหนดการดังกล่าว หลังจากที่สินเชื่อนั้นๆ ได้รับอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว)

 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ UOB Biz Call Centre โทร. 02 343 3555 อีเมล businessbanking.servicecentre@uob.co.th

หมายเหตุ: ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

กิจกรรมเพื่อสังคม

เพื่อแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้  

ธนาคารยูโอบีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชุดป้องกันเชื้อโรค จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักของรัฐที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมาก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วย

การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร และชุมชนของเรา ธนาคารยูโอบี (ไทย) พร้อมหลอมรวมพลังแรงใจกับทุกภาคส่วน ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน

พนักงานธนาคารยูโอบี (ไทย) ร่วมกันประกอบกระบังป้องกันใบหน้า (face shield) จำนวน 10,000 อัน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 26 โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ธนาคารยูโอบี (ไทย) รวมใจพนักงานระดมทุนเงินบริจาคมากกว่า 4.5 ล้านบาทเข้ากองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยได้มอบให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักในต่างจังหวัด เพื่อนำไปสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับโรงพยาบาลทั้ง 5 ประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลชลบุรี และ โรงพยาบาลหาดใหญ่

กองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ เพื่อช่วยลูกค้า ชุมชนและสังคมในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มธนาคารยูโอบี อันสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะยืนเคียงข้างลูกค้า พนักงานและชุมชน เพื่อก้าวผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่ดีขึ้น