การแจ้งเตือนสำคัญ
กรุณาดำเนินการอัปเดตหมายเลขบัตรประชาชนของท่านทันที : เพื่อความต่อเนื่องในการทำธุรกรรมทางการเงินของท่าน


เรียน ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

 

ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์และการบริการที่ธนาคารมอบให้ท่านเสมอมา ตามที่ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงในการโอนธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคลจากธนาคารซิตี้ แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร (“ซิตี้แบงก์”)  ให้แก่ธนาคารในเดือนพฤศจิกายน 2565 นั้น ทางธนาคารมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะเริ่มดำเนินการโอนย้ายบัญชีของท่านจากซิตี้แบงก์มายังระบบของธนาคารในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

หากท่านได้รับอีเมลหรือ SMS ที่ร้องขอให้ท่านปรับปรุงหมายเลขบัตรประชาชนของท่านให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากธนาคารได้ตรวจสอบและพบว่าหมายเลขบัตรประชาชนของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับซิตี้แบงก์ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการโอนย้ายข้อมูลบัญชีของท่านจากซิตี้แบงก์มายังระบบของธนาคาร ในการนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสิ้น ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารจะติดต่อไปยังท่านเพื่อขอให้ท่านยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนของท่านให้เป็นปัจจุบัน

ธนาคารใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้ดำเนินการยืนยันข้อมูลของท่าน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อให้การบริการดังต่อไปนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ส่งผลกระทบต่อท่าน

  1. ความต่อเนื่องในการทำธุรกรรมทางบัญชีของท่าน
  2. การตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม
  3. การเรียกดูบัญชีที่ท่านถือครองทั้งหมดในคราวเดียว
  4. การรับการแจ้งเตือนการทำธุรกรรม และความขัดข้องที่อาจเกิดในระบบ
  5. การรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ล่าสุด

กรุณารอรับสายสนทนาจากศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารหมายเลข 1588 ในกรณีที่ท่านได้รับการติดต่อทำรายการอัปเดตข้อมูลกับธนาคารแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมตามหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้ยกเลิกการส่ง SMS และอีเมลแนบลิงก์ ยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น หากท่านได้รับการสื่อสารผ่าน SMS และอีเมลโดยมีการแนบลิงก์ ให้สงสัยว่าเป็นข้อความหลอกลวง แจ้งเหตุได้ที่ Fraud Hotline หมายเลข 0-2344-9555

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจธนาคาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดูแลท่านต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ

 
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี