บัตรเครดิตเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตยูโอบี วัน
ข้อเสนอพิเศษ: รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท*

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี วัน

บัตรเครดิตยูโอบี วัน ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน รับเงินคืนทุกการใช้จ่ายได้ทุกวัน บัตรของเราเป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้คุณได้รับเงินคืนจากทุกการใช้จ่าย และยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า – สมัครบัตรเครดิตยูโอบี วัน วันนี้เพื่อรับเครดิตเงินคืนที่มากขึ้น!

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี วัน
สมัครบัตรเครดิตยูโอบี วัน

รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท*

เมื่อเปิดบัตรฯ และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข


ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตยูโอบี วัน

เครดิตเงินคืน 10%

ที่รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้า MRT

เครดิตเงินคืน 10%

ที่คาเฟ่ อเมซอน

เครดิตเงินคืน 5%

ที่ 7-Eleven Grab และร้านวัตสัน

เครดิตเงินคืน 1%

สำหรับยอดใช้จ่ายอื่นๆ

สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนต์ 1 ฟรี 1

ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตยูโอบี วัน

เครดิตเงินคืน 10% และ 5% สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ
chevron

รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายที่

 • รถไฟฟ้า: ผ่าน LINE Pay และการซื้อแพ็กเกจผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส
 • รถไฟฟ้า MRT: เฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง (ยกเว้นแอร์พอร์ต เรล ลิงก์)
 • ร้านคาเฟ่ อเมซอน ทั่วประเทศ

 

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่

 • ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ และ ALL ONLINE
 • Grab
 • ร้านวัตสันทั่วประเทศ และวัตสันออนไลน์

 

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 10% และ 5% สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน 10% และ 5% เข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายในเดือนถัดไป จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการข้างต้น 500 บาท/สมาชิกบัตร (บัตรมาสเตอร์การ์ด และวีซ่ารวมกัน)/เดือน และเครดิตเงินคืนที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายที่บันทึก ณ วันสุดท้ายของเดือน จะไม่ถูกคำนวณอยู่ในเดือนล่าสุด แต่จะถูกคำนวณรวมในเดือนถัดไป และจะแสดงรวมในยอดเครดิตเงินคืนของเดือนถัดไป
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) เท่านั้น
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายภายในประเทศเท่านั้น
 • การใช้จ่ายผ่าน e-Wallet จะไม่ถูกนำไปคิดเครดิตเงินคืน 10% และ 5% ยกเว้นการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่าน Rabbit LINE Pay จะถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน 10%
 • การชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT จากการแตะบัตรฯ เพื่อเข้าใช้บริการ (Tap and GoTM) จะได้รับเครดิตเงินคืน 10%
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักเครดิตเงินคืน กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน เครดิตเงินคืนจะถูกหักออกจากเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป
 • นโยบายการรับบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับร้านค้าเป็นผู้กำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่ายภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน รายการเครดิตคืนไม่สามารถเแลก/เปลี่ยน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ยอดเครดิตเงินคืน 1% ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อกองทุนต่างๆ, ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“Unit link”), รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, ยอดใช้จ่ายจากสถานีบริการน้ำมัน, ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร, การชำระค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) และค่าน้ำประปา (กปน.) ที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตยูโอบี, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, รายการที่ถูกยกเลิกภายหลังทั้งในและต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินไทยผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายในเดือนถัดไป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/รอบบัญชี และเครดิตเงินคืนที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายที่บันทึก ณ วันสรุปยอดบัญชี จะไม่ถูกคำนวณอยู่ในรอบบัญชีล่าสุด แต่จะถูกคำนวณรวมในรอบบัญชีถัดไป และจะแสดงรวมในยอดเครดิตเงินคืนของรอบบัญชีถัดไป
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) เท่านั้น
 • สำหรับโปรแกรม UOB PayAnything จะได้รับเครดิตเงินคืน 1% รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบัญชี
 • สำหรับโปรแกรม UOB Pay Bills จะได้รับเครดิตเงินคืน 1% (การชำระบิลค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) และค่าน้ำประปา (กปน.) ที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักเครดิตเงินคืน กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน เครดิตเงินคืนจะถูกหักออกจากเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป
 • นโยบายการรับบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับร้านค้าเป็นผู้กำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่ายภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน รายการเครดิตคืนไม่สามารถเแลก/เปลี่ยน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ซื้อบัตรชมภาพยนต์ 1 ฟรี 1 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub)
 • จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิกบัตร (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และจำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมทุกสาขา
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อผู้ถือบัตร หากเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินเกิน 4 ชั่วโมง หรือยกเลิก สำหรับทั้งเที่ยวบินในและต่างประเทศ
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อผู้ถือบัตร กรณีที่มีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเมื่อเดินทางจากประเทศไทย
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 25,000 บาทต่อผู้ถือบัตร กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย สำหรับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเมื่อเดินทางจากประเทศไทย
 • ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแผนคุ้มครองที่ออกโดยบริษัทรับประกันภัยผ่านบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-249-5657
 • 8 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ปัจจุบันคุณถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือไม่?

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 คน

โปรโมชันบัตรเครดิต ยูโอบี

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับคะแนนสะสมจากการช้อปปิ้ง

UOB Rewards Points

ความสุขที่คุณเลือกได้ เลือกในสิ่งที่ใช่ แลกในสิ่งที่ชอบ เปลี่ยนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดเป็นของกำนัลชิ้นพิเศษ

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต

โปรโมชันที่มากกว่าใคร

สิทธิพิเศษสำหรับ สายเปย์ สายช้อป สายกิน สายท่องเที่ยว ตรวจสอบโปรโมชันที่โดนใจก่อนใคร

เริ่มต้นรับเงินคืนในทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน
ในเวลาเพียง 10 นาที

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีแรก
2,000 บาท ในปีถัดไป (+VAT 140 บาท)

อายุผู้สมัคร

20 - 60 ปี

สิ่งที่คุณควรรู้

อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
chevron
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 2,000 บาท (+VAT 140 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 1,000 บาท (+VAT 70 บาท)
 • สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีปีถัดไปจะได้รับการยกเว้น เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน ไม่ต่ำกว่า 60,000 บาท ภายใน 12 รอบบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

 

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 50,000 บาทขึ้นไป

 

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วัน

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี วัน บัตรหลัก ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 16 ก.ค. 67
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรเครดิต ได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

 

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการรับสิทธิของโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตบัตรหลัก ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี วัน ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืน
 • โปรโมชั่นนี้ให้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้มาก่อน หรือลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิตดังกล่าวแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีที่ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตเข้ามาในคราวเดียวกันมากกว่า 1 ใบในใบสมัครเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นสมัครบัตรเพียงบัตรเดียวเท่านั้น โดยโปรโมชั่นที่ลูกค้าจะได้รับนั้น จะยึดจากบัตรที่ใช้ครบเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางอื่นอีก
 • ของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรเครดิตจำกัดเพียง 1 รายการสำหรับ 1 ผู้สมัครบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan (นับเฉพาะยอดผ่อนชำระต่อเดือน) โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ยอดใช้จ่ายนับเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่ขอยกเลิกการสมัครบัตรเครดิต หรือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรเครดิต ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 • การอนุมัติใบสมัครบัตรเครดิต/ สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี