UOB PayAnything คือบริการพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ที่ช่วยให้คุณโอนจ่ายทุกค่าใช้จ่ายจากวงเงินบัตรเครดิตของคุณ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเทอม ไปยังบัญชีเงินฝากปลายทาง พร้อมยังได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน* ในอัตราเดียวกันกับการใช้จ่ายปกติ โดยมีค่าธรรมเนียมเพียง 1.5% ของยอดทำรายการ และคุณสามารถทำรายการง่ายๆผ่าน 3 ช่องทาง เงินเข้าบัญชีปลายทางภายใน 1 วันทำการ


ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

สิทธิประโยชน์

ตอบโจทย์ทุกการใช้จ่าย

ตอบโจทย์ทุกการใช้จ่าย

ร้านไหนไม่รับบัตร ก็โอนจ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตได้

รับคะแนนสะสม UOB Rewards/เครดิตเงินคืน*

รับคะแนนสะสม UOB Rewards/เครดิตเงินคืน*

ในอัตราเดียวกันกับการใช้จ่ายปกติ

โอนไว

โอนไว

บัญชีปลายทางรับเงินโอนภายใน 1 วันทำการ*

แบ่งจ่ายได้

แบ่งจ่ายได้

เปลี่ยนยอดทำรายการเป็นยอดแบ่งชำระนานสูงสุด 36 เดือน

คุณสามารถใช้ UOB PayAnything กับค่าใช้จ่ายประเภทใดได้บ้าง

/ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย

ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย

จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าคอนโด หรือค่าส่วนกลาง

/ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จ่ายค่าเทอม ค่าสัมมนา ค่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

/ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

จ่ายค่าทัวร์ ค่าเช่ารถ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

/ค่าสินค้าและบริการ

ค่าสินค้าและบริการ

ค่าสั่งซื้อสินค้า ค่าซ่อมรถยนต์ ค่าซ่อมบ้าน

/ค่าของขวัญ

ค่าของขวัญ

โอนเงินให้เป็นของขวัญ

/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

คุณสามารถใช้ UOB PayAnything กับค่าใช้จ่ายประเภทใดได้บ้าง

รับบัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 2,500 บาท

รับบัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 2,500 บาท

พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการครั้งแรก

ยอดสะสมการทำรายการ
UOB PayAnything/บัตรเครดิต/เดือน
รับบัตรกำนัลโลตัส
80,000 - 129,999 บาท 100 บาท
130,000 - 199,999 บาท 400 บาท
200,000 - 399,999 บาท 800 บาท
400,000 - 599,999 บาท 1,800 บาท
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป 2,500 บาท

เมื่อทำรายการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67 ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่น พิมพ์ UPA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย และข้อความมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ช่องทางให้บริการ UOB PayAnything

กรอกฟอร์มง่ายๆได้ที่นี่

กรอกฟอร์มง่ายๆได้ที่นี่

ทำรายการกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ทำรายการกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ในวันและเวลาทำการ

UOB Line Connect

UOB Line Connect

เลือก "บริการลูกค้าบัตรเครดิต" เลือก "UOB PayAnything" และ กรอกฟอร์ม

วิธีการทำรายการ UOB PayAnything บน UOB Line Connect

เพิ่มเพื่อน @UOBThai บน LINE Application เพื่อใช้บริการดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือน, เช็คยอด และ สมัครทำรายการต่างๆ

กด บริการลูกค้าบัตรเครดิต ที่ปุ่ม Main Menu

1. กด "บริการลูกค้าบัตรเครดิต" ที่ปุ่ม Main Menu

กด Sub-Menu UOB PayAnything ที่ปรากฏบนหน้าจอ

2. กด Sub-Menu "UOB PayAnything" ที่ปรากฏบนหน้าจอ

กรอกรายละเอียดเจ้าของบัตรฯ บัญชีปลายทาง จำนวนเงินที่ชำระ

3. กรอกรายละเอียดเจ้าของบัตรฯ บัญชีปลายทาง จำนวนเงินที่ชำระ

ตรวจสอบและยืนยันทำรายการ

4. ตรวจสอบและยืนยันทำรายการ

รอระบบยืนยันแจ้งข้อความ ส่งข้อมูลทำรายการสำเร็จ

5. รอระบบยืนยันแจ้งข้อความ "ส่งข้อมูลทำรายการสำเร็จ"

เมื่อรายการโอนเงินสำเร็จภายใน 3 วันทำการ ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS ให้ลูกค้า

6. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะมีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการทำรายการ และจะแจ้งผลทาง SMS เมื่อรายการโอนเงินสำเร็จ

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything
chevron
  1. บริการ UOB PayAnything เป็นบริการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตของผู้สมัครใช้บริการ เข้าบัญชีของผู้รับเงิน ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารยูโอบี (“ธนาคารฯ”) อนุมัติ
  2. บริการ UOB PayAnything สามารถใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีและ บัตรเครดิตยูโอบีภายใต้แบรนด์ซิตี้ บัตรหลักทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ 
  3. ในการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดการโอนเงินตามที่ธนาคารฯ กำหนด โดยทำรายการได้สูงสุด 699,999 บาทต่อครั้ง 
  4. เมื่อการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ ธนาคารฯ จะโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตของสมาชิก เพื่อสำรองจ่ายล่วงหน้าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ดังนั้นสมาชิกจะต้องมีวงเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับยอดทำรายการรวมถึงค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตจะสำเร็จภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่สมาชิกได้ทำการยืนยันการทำรายการกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร และ ธนาคารฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง SMS หลังจากการโอนเงินสำเร็จ
  5. กรณีทำรายการ UOB PayAnything เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ นั้น ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  1. บริการ UOB PayAnything มีค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนไม่เกิน 1.50% ของยอดเงินโอน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสมาชิกแต่ละท่านอาจได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ UOB PayAnything ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสมาชิกอาจได้รับแจ้งจากธนาคารฯ เป็นครั้งคราว ผ่านช่องทางการขาย รวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าที่ดำเนินการโดยธนาคารฯเอง หรือโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตที่สมาชิกทำรายการ
  2. กรณีที่สมาชิกอาจมียอดคงค้างชำระบัตรเครดิตในรอบบัญชีก่อนหน้าหรือรอบบัญชี อันอาจเกิดจากการที่ไม่ได้มีการชำระหนี้ หรือชำระขั้นต่ำ หรือชำระเพียงบางส่วน ณ ขณะสมัครใช้บริการ UOB PayAnything หรือกรณีที่สมาชิกชำระหนี้เพียงบางส่วนสำหรับรายการ UOB PayAnything การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับรายการโอนเงินภายใต้บริการ UOB PayAnything จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยได้ที่ https://www.uob.co.th/personal/cards/credit/4styles.page
  1. รายการ UOB PayAnything ถือเป็นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของสมาชิก และจะถูกนำไปคำนวณคะแนนสะสม (สำหรับประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสม) หรือเครดิตเงินคืน(สำหรับประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงิน) ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตแต่ละประเภทที่ผู้สมัครใช้บริการทำรายการ
  2. จำกัดยอดทำรายการที่นำไปคำนวณคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี กรณีที่มียอดทำรายการเกิดขึ้นใน 1 วันก่อนวันตัดรอบบัญชี และ/หรือ ในวันตัดรอบบัญชี รายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณรวมกับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ในรอบบัญชีถัดไป โดยจะไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี ในรอบบัญชีนั้นๆ

UOB PayAnything - คำถามที่พบบ่อย

บริการ UOB PayAnything คืออะไร
chevron

UOB PayAnything เป็นบริการพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ที่ช่วยให้คุณโอนจ่ายทุกค่าใช้จ่ายจากวงเงินบัตรเครดิตของคุณ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเทอม ไปยังบัญชีปลายทาง พร้อมยังได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน* เสมือนการรูดบัตรที่ร้านค้าทั่วไป โดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยในการใช้บริการ และสามารถทำรายการง่ายๆผ่าน 3 ช่องทาง ภายใน 1 วันทำการ*

คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่น ค่าเทอม ค่าสั่งซื้อสินค้าและบริการ โดยเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตยูโอบีของคุณเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ของผู้รับเงิน โดยที่ผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าธนาคารยูโอบี

คุณสามารถใช้บัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรเครดิตยูโอบีภายใต้แบรนด์ซิตี้ บัตรหลักทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ

ได้ คุณจะได้รับคะแนนสะสม หรือ เครดิตเงินคืน เสมือนการรูดบัตรตามร้านค้าปกติ ซึ่งอัตราการได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนจะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรเครดิตทีทำรายการ โดยมีการจำกัดยอดทำรายการที่นำไปคำนวณคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี กรณีที่มียอดทำรายการเกิดขึ้นใน 1 วันก่อนวันตัดรอบบัญชี และ/หรือ ในวันตัดรอบบัญชี รายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณรวมกับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ในรอบบัญชีถัดไป โดยจะไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี ในรอบบัญชีนั้นๆ

ทางธนาคารจะมีการกันวงเงินเท่ากับยอดทำรายการและค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 1 วันทำการกก่อนวันโอนยอดเงิน และจะบันทึกยอดในบัญชีบัตรเครดิตของคุณเมื่อทำรายการโอนเงินสำเร็จ

ภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่สมาชิกได้ทำการยืนยันการทำรายการกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

มี โดยค่าธรรมเนียมจะไม่เกิน 1.50% ของยอดทำรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยคุณอาจได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ UOB PayAnything ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา

จำกัดยอดทำรายการสูงสุด 699,999 บาทต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือ แล้วแต่ยอดใดจะน้อยกว่า  

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หลังจากการโอนเงินสำเร็จ ถ้าหากรายการโอนไม่สำเร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อคุณไปเพื่อยืนยันการทำรายการใหม่

ถ้าหากคุณได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อยืนยันการทำรายการแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไข หรือ ยกเลิกรายการได้

ยอดทำรายการของคุณจะปรากฏเป็น “PAYANYTHING" ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมกับชื่อผู้รับเงิน เช่น "PAYANYTHING – CHOKCHAI"

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี