บัตรเครดิตคะแนนสะสมบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร

บัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร

บัตรเครดิตเดียวที่มอบความคุ้มค่าสูงสุด ที่แม็คโคร

รับสูงสุด 12,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด* + บัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 1,000 บาท*

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร ตอนนี้

บัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร บัตรคู่ใจที่แม็คโคร คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย และเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณด้วยสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของคุณในทุกๆ วัน พร้อมวิธีการผ่อนชำระที่เลือกได้ สมัครบัครเครดิตยูโอบี แม็คโคร แล้วเริ่มเพลิดเพลินได้เลย

UOB Makro
สมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร

รับสูงสุด 12,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด + บัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 1,000 บาท

รับ 12,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด + บัตรกำนัลแม็คโคร มูลค่า 1,000 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

รับ 6,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด + บัตรกำนัลแม็คโคร มูลค่า 500 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ


ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า ทุกวันที่ 16 ของเดือน

สำหรับทุก 100 บาท ของยอดการใช้จ่ายที่แม็คโคร และทุก 25 บาท ของยอดการใช้จ่ายอื่น ๆ

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 1 เท่า

สำหรับทุก 100 บาท ของยอดใช้จ่ายที่แม็คโคร
และทุก 25 บาท ของยอดใช้จ่ายอื่น ๆ

แลกรับบัตรกำนัลแม็คโคร

ทุก 5,500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 500 บาท

Pay with Points

เปลี่ยนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด เป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 100% เมื่อใช้จ่ายที่แม็คโคร

ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์

รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ทั่วประเทศ (จำกัด 2 ที่นั่ง/เดือน)

รับเครดิตเงินคืน 1%

ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป

ระยะเวลาชำระเงินคืนนานขึ้น

สูงสุด 45 หรือ 55 วัน

รายละเอียดสิทธิพิเศษบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร

 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับทุก 100 บาทของยอดการใช้จ่ายที่แม็คโครทุกสาขา และสำหรับทุก 25 บาทของยอดการใช้จ่ายที่แม็คโคร โปร และการใช้จ่ายอื่นๆ ในทุกวันที่ 16 ของเดือน
 • คำนวณคะแนนสะสมรวมยอดการใช้จ่ายของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม หากมีการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการ
 • คะแนนสะสมจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วันทำการ นับจากสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำรายการ
 • ลงทะเบียน ผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ MMID (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 10 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรค ระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการมอบคะแนนสะสม จากทุกยอดการใช้จ่าย สูงสุด 150,000 คะแนน/บัญชีบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน/ปีปฏิทิน)
 • ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นอกเหนือจากร้านค้าของแม็คโคร (MCC Code 5411) กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) (ธนารคารจะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC Code 6211 ) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านยูโอบีออนไลน์ ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (UOB iPlan) และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 1 เท่า สำหรับทุก 100 บาท ของยอดใช้จ่ายที่แม็คโครทุกสาขา และสำหรับทุก 25 บาทของยอดใช้จ่ายแม็คโคร โปร และการใช้จ่ายอื่นๆ
 • คำนวณคะแนนสะสมรวมยอดการใช้จ่ายของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม หากมีการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งในและต่างประเทศ
 • ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน โปรแกรมเงินสดทันใจ การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) (ธนารคารจะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC Code 6211 ) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านยูโอบีออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด
 • สำหรับกรณีการขอคืนภาษีสินค้าและบริการ และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (tax refund) นั้น หากลูกค้าเลือกรับภาษีคืนผ่านบัตรฯ ลูกค้ารับทราบว่า ในการคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดนั้น จำนวนยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของลูกค้า จะถูกหักลบโดยยอดภาษีดังกล่าวที่ลูกค้าได้รับคืนผ่านบัตรฯ
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ณ วันสรุปยอดบัญชี ที่ปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชี
 • สำหรับยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนน ทุกยอดการใช้จ่าย 25 บาท โดยจำกัดสูงสุดที่ 100,000 บาท/บัญชีบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/รอบบัญชี (ธนาคารจะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่าตาม MCC Code 5411 เท่านั้น)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการมอบคะแนนสะสม จากทุกยอดการใช้จ่าย สูงสุด 150,000 คะแนน/บัญชีบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน/ปีปฏิทิน)
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • แลกรับบัตรกำนัลแม็คโคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.uob.co.th/rewards โดยทุก 5,500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 500 บาท โดยท่านสามารถแลกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารสำหรับบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนบัตรกำนัล กรณีบัตรกำนัลได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่านและลงลายมือชื่อรับจากท่านหรือตัวแทนของท่านเรียบร้อยแล้ว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และร้านค้ากำหนด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลได้จากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล
 • Pay with Points เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ให้สมาชิกบัตรเครดิตสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรฯ กับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยสามารถแลกเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เทียบเท่ากับยอดค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ แต่ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายได้โดยตรง
 • สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีแม็คโคร สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่แม็คโครได้ในอัตรา 9 คะแนน = 1 บาท
 • สมาชิกบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนได้ที่แอปพลิเคชัน UOB TMRW TH
 • ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการทำรายการแลกเครดิตเงินคืน และสมาชิกที่ไม่มียอดค้างเกินกำหนดชำระจากการใช้จ่ายผ่านบัตร หรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงิน ในขณะที่ทำรายการ
 • การทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงบัตรเครดิตยูโอบี
 • การแลกคะแนนไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • หากการแลกคะแนนสะสมสำเร็จยอดเครดิตเงินคืนจะถูกระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีของเดือนถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนคะแนนที่แลก
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมโดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกบัตรฯ สามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ก่อนการทำรายการ
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รับสิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวน 2 ที่นั่ง/เดือน/บัญชีบัตร (บัตรหลักรวมบัตรเสริม) ทั้งนี้ รายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดสิทธิ์รวม 600 ที่นั่ง/เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe seat โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ SF Multiplex) ในระบบปกติเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดประเภทที่นั่งได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Movie day และโปรโมชั่นลดราคาทุกประเภท
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อ และชำระผ่านระบบ mobile application และระบบ online ทุกประเภท
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขการซื้อบัตรชมภาพยนตร์จะอยู่ในดุลยพินิจของ SF Cinema
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป และสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท/เซลส์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาท/เดือน/ท่าน
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะนับรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ในกรณีลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหลายใบด้วยยอดการใช้จ่ายที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะขึ้นกับประเภทบัตรสูงสุดที่ลูกค้าใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ตามรายการส่งเสริมการขายของบัตรแต่ละประเภท
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ลงทะเบียน ผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ GAS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 10 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรค ระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิต ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

ปัจจุบันคุณถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือไม่?

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 คน

โปรโมชันยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ของคุณ

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับคะแนนสะสมจากการช้อปปิ้ง

UOB Rewards Points

ความสุขที่คุณเลือกได้ เลือกในสิ่งที่ใช่ แลกในสิ่งที่ชอบ เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตยูโอบีเป็นของกำนัลชิ้นพิเศษ

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต

โปรโมชันที่มากกว่าใคร

สิทธิพิเศษสำหรับ สายเปย์ สายช้อป สายกิน สายท่องเที่ยว ตรวจสอบโปรโมชั่นที่โดนใจก่อนใคร

เติมเต็มตระกร้าช้อปปิ้งให้คุ้มค่าสูงสุดที่แม็คโครด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร ได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ในเวลาเพียง 10 นาที

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
ปีถัดไป 1,900 บาท

อายุผู้สมัคร

อายุ 20 ปีขึ้นไป

*เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่เท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ควรรู้

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 1,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 950 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 200,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

สำหรับคนไทย

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว

สำหรับชาวต่างชาติ

 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชันสมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร ช่องทางออนไลน์

 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่และให้อีเมล (e-mail) กับธนาคารเท่านั้น โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร ต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะส่งบัตรกำนัลแม็คโครให้ท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ UOB Reward Points ให้ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบตามเงื่อนไขข้างต้นโดยธนาคารจะแจ้งผลการได้รับคะแนนสะสมทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครฯ
 • ผู้ถือบัตรยูโอบี แม็คโคร ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนนมาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Black Supreme Trolley 4 ล้อ ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 9,590 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ SMS ยืนยันการมอบคะแนนสะสมจากธนาคาร หรือท่านสามารถเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแค็ตตาล็อก UOB Rewards Plus
 • ผู้ถือบัตรยูโอบี แม็คโคร ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนนมาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Snoopy Trolley 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 6,880 บาท หรือกรณีลูกค้าสมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร พร้อมกับบัตรกดเงินสด แคชพลัส สามารถนำคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนนมาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Black Supreme Trolley 4 ล้อ ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 9,590 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ SMS ยืนยันการมอบคะแนนสะสมจากธนาคาร หรือท่านสามารถเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแค็ตตาล็อก UOB Rewards Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • ของกำนัลและคะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่น
 • ธนาคารจำกัดการมอบของกำนัลและคะแนนสะสม 1 รายการ ต่อผู้สมัครบัตรหลัก 1 ท่านเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากได้มีการจัดส่งของกำนัลตามช่องทางที่ธนาคาร กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลและคะแนนสะสมเฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร ตามเงื่อนไข โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ธนาคารจะคำนวณเฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร (บัตรหลัก) เท่านั้น กรณี ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร พร้อมบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นๆ ธนาคารจะไม่รวมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นๆ ที่สมัครเข้ามาพร้อมกัน และไม่รวมยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท, การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋าเดินทาง กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 0 2581 8535-9 ต่อ 120, 08 8022 0023, E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร แต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด

 • ท่านจะได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ยกเว้นการให้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน โปรแกรมเงินสดทันใจ การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF, ค่าประกัน และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) (ธนาคาร จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านยูโอบีออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคาร กำหนด
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสม กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตร จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตร ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป ทั้งนี้คะแนนสะสมโบนัสจะได้รับก็ต่อเมื่อยอดใช้จ่ายใหม่มีมูลค่าคะแนนสะสมสูงกว่ายอดรายการคืนสินค้าเท่านั้น
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เป็นสกุลเงินบาท ส่วนที่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบิล จะไม่ได้รับคะแนนสะสม ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท รวมถึงยอดใช้จ่ายในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากยอดการใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ตามปกติ ธนาคาร จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดตาม MCC CODE 5411 เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด ไม่คิดค่าติดตามทวงถามหนี้หากหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1,000 บาท (มีผลบังคับตั้งแต่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป), ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคาร จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.uob.co.th
 • กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีตามส่วนของระยะเวลาที่ยังมิได้ใช้บริการ
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด ธนาคาร มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่ธนาคาร เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคาร มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ เมื่อมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป และสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี

บัตรเครดิตยูโอบี แม็คโคร - คำถามที่พบบ่อย

บัตรเครดิต ยูโอบี แม็คโคร มอบส่วนลดพิเศษ เครดิตเงินคืน และโปรโมชั่นอื่นๆกับแม็คโคร ทำให้การช้อปปิ้งสะดวกสบาย

ท่านสามารถสมัครบัตรเครดิต ยูโอบี แม็คโคร ผ่านเว็บไซต์ของ ธนาคารยูโอบี, สมัครผ่านสาขาธนาคารยูโอบีในประเทศไทยม สมัครผ่านบูทยูโอบีที่แม็คโคร หรือจากการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารยูโอบีในประเทศไทย

บัตรเครดิต ยูโอบี แม็คโคร สามารถใช้สำหรับการซื้อทั้งสาขาแม็คโครทั่วประเทศไทยและแม็คโครออนไลน์ สนุกไปกับสิทธิประโยชน์และรางวัลเดียวกันไม่ว่าจะช้อปที่ไหน

เพื่อเพิ่มรีวอร์ด ท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่เรามอบให้ในทุกๆเดือน นอกจากนี้ การใช้บัตรในช่วงโปรโมชั่นพิเศษหรือร่วมกับโปรแกรมสะสมคะแนนของ แม็คโคร เพื่อความคุ้มค่าที่มากขึ้น

ท่านสามารถใช้แผนผ่อนชำระที่ยืดหยุ่นเมื่อทำการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงที่ร้านแม็คโคร กรุณาตรวจสอบกับพนักงานขายเพื่อทราบแผนการผ่อนชำระที่มี

ตรวจสอบรายการได้ง่ายผ่านออนไลน์พอร์ทัลของธนาคาร ยูโอบี หรือแอปพลิเคชันมือถือ ท่านสามารถตรวจสอบรายการ ติดตามค่าใช้จ่าย และตั้งค่าการแจ้งเตือนการใช้จ่ายได้

ท่านสามารถชำระเงินแบบไร้สัมผัสบนบัตรเครดิต ยูโอบี แม็คโคร เพื่อชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่แม็คโคร เพียงแตะและชำระเงิน

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี