หน้าแรกบัตรเครดิตคะแนนสะสมบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์
ข้อเสนอสุดพิเศษจากบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์
ข้อเสนอสุดพิเศษจากบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์
ข้อเสนอพิเศษ: รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์

บัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ เป็นกุญแจให้คุณปลดล็อคโลกแห่งการสะสมคะแนน เติมเต็มประสบการณ์ช้อปออนไลน์ของคุณด้วยการได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ในการใช้จ่ายออนไลน์ และ e-wallet การใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว เงินสกุลต่างประเทศ และได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ในทุกๆ การใช้จ่าย สัมผัสกับความสะดวกสบายและรีวอร์ดไปพร้อมกันกับบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ – หนังสือเดินทางของคุณสู่ไลฟ์สไตล์ที่มีรางวัลมากมาย – สมัครเลย!

บัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์
สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์

รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท*

เมื่อเปิดบัตรฯ และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข


ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 5 เท่า

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ และ e-wallet

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 5 เท่า

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดร้านอาหาร
หมวดท่องเที่ยว และเงินสกุลต่างประเทศ

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท สำหรับยอดการใช้จ่ายอื่นๆ หรือการใช้จ่ายที่เกินจากที่กำหนด

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 10 เท่า

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดห้างสรรพสินค้าในเดือนเกิด

สิทธิพิเศษในเดือนเกิด

แลก e-Coupon ด้วยคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด
ในอัตราพิเศษ

รับสิทธิ์แลกคะแนนในอัตราพิเศษทุกเดือน

แลก 599 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด เพื่อรับ
e-Coupon มูลค่า 200 บาท จากร้านค้าชั้นนำ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์

สิทธิประโยชน์การรับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด
chevron

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 5 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท 

 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 5 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว, และเงินสกุลต่างประเทศ รวมสูงสุด 20,000 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิน 20,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า ทุกๆ 25 บาทตามปกติ
 • สำหรับการรับคะแนนสะสมพิเศษในหมวดร้านอาหารและท่องเที่ยว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมเฉพาะรายการที่อยู่ภายใต้ MCC codes ในหมวดร้านอาหารและท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) เท่านั้น
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายที่บันทึก ณ วันสรุปยอดบัญชี จะไม่ถูกแสดงรวมในยอดคะแนนสะสมทั้งหมดในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนปัจจุบัน แต่จะถูกนำไปแสดงรวมในเดือนถัดไป
 •  หมวดการใช้จ่ายจะถูกกำหนดโดย มาสเตอร์การ์ดและวีซ่า

 

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท

 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ หรือการใช้จ่ายที่เกินจากที่กำหนด 
 • คะแนนสะสมจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อกองทุนต่างๆ, ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“Unit link”), รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, ยอดใช้จ่ายจากสถานีบริการน้ำมัน, ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร, การชำระค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) และค่าน้ำประปา (กปน.) ที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตยูโอบี, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, รายการที่ถูกยกเลิกภายหลังทั้งในและต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินไทยผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) เท่านั้น
 • ยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นสกุลเงินบาท ตั้งแต่ 0-100,000 บาท จะได้รับ 2 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ส่วนที่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบัญชี จะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด (ธนาคารจะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC Code 5411 เท่านั้น)
 • สำหรับโปรแกรม UOB PayAnything จะได้รับ 2 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบัญชี
 • สำหรับโปรแกรม UOB Pay Bills จะได้รับ 2 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ทุกการใช้จ่าย 25 บาท (การชำระบิลค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) และค่าน้ำประปา (กปน.) ที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม)
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายที่บันทึก ณ วันสรุปยอดบัญชี จะไม่ถูกแสดงรวมในยอดคะแนนสะสมทั้งหมดในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนปัจจุบัน แต่จะถูกนำไปแสดงรวมในเดือนถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสม กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 10 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดห้างสรรพสินค้าในเดือนเกิด

 • จำกัดสูงสุด 1,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ในเดือนเกิด
 • ยอดใช้จ่ายในหมวดห้างสรรพสินค้ายึดตาม Merchant Category Code ที่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดกำหนดเท่านั้น คือ MCC 5311
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) เท่านั้น
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายที่บันทึก ณ วันสรุปยอดบัญชี จะไม่ถูกแสดงรวมในยอดคะแนนสะสมทั้งหมดในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนปัจจุบัน แต่จะถูกนำไปแสดงรวมในเดือนถัดไป

 

แลกรับ e-Coupon ด้วยคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ในอัตราพิเศษ

 • แลก 2,750 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด เพื่อรับ e-Coupon มูลค่า 500 บาท
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือน หรือจนกว่าสิทธิ์ในแต่ละเดือนจะหมด
  • พิมพ์ RBD (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ ยูโอบี เวิลด์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  • ธนาคารจะส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับท่าน ภายใน 30 วัน หลังจบเดือนเกิด ขอให้ท่านใช้ SMS ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการหลอกลวงโดยการแอบอ้างชื่อของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชีบัตรฯ/ เดือน และจำกัด 1,000 สิทธิ์/ เดือน
 • แลก 599 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด เพื่อรับ e-Coupon มูลค่า 200 บาททุกเดือน
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ทุกวันอังคารแรกของทุกเดือน ตั้งแต่ 9.00 น.
  • พิมพ์ RWS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ ยูโอบี เวิลด์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  • ธนาคารจะส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับท่าน ภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันการร้องขอจากท่าน ขอให้ท่านใช้ SMS ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการหลอกลวงโดยการแอบอ้างชื่อของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชีบัตรฯ/ เดือน และจำกัด 2,000 สิทธิ์/ เดือน
 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อผู้ถือบัตร หากเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินเกิน 4 ชั่วโมง หรือยกเลิก สำหรับทั้งเที่ยวบินในและต่างประเทศ
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อผู้ถือบัตร กรณีที่มีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเมื่อเดินทางจากประเทศไทย
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 25,000 บาทต่อผู้ถือบัตร กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย สำหรับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเมื่อเดินทางจากประเทศไทย
 • ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแผนคุ้มครองที่ออกโดยบริษัทรับประกันภัยผ่านบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-249-5657
 • 8 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ปัจจุบันคุณถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือไม่?

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 คน

โปรโมชันบัตรเครดิต ยูโอบี

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับคะแนนสะสมจากการช้อปปิ้ง

UOB Rewards Points

ความสุขที่คุณเลือกได้ เลือกในสิ่งที่ใช่ แลกในสิ่งที่ชอบ เปลี่ยนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดเป็นของกำนัลชิ้นพิเศษ

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต

โปรโมชันที่มากกว่าใคร

สิทธิพิเศษสำหรับ สายเปย์ สายช้อป สายกิน สายท่องเที่ยว ตรวจสอบโปรโมชันที่โดนใจก่อนใคร

เพลิดเพลินไปกับรางวัลที่ไม่มีสิ้นสุดด้วยบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ รับรางวัลได้เร็วกว่าที่เคย

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีแรก
3,800 บาทในปีถัดไป (+VAT 266 บาท)

อายุผู้สมัคร

อายุ 20 - 60 ปี

สิ่งที่คุณควรรู้

อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
chevron
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 3,800 บาท (+VAT 266 บาท)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม
 • สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีปีถัดไปจะได้รับการยกเว้น เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ภายใน 12 รอบบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

 

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 50,000 บาทขึ้นไป

 

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ บัตรหลัก ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 16 ก.ค. 67
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรเครดิต ได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

 

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการรับสิทธิของโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตบัตรหลัก ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เวิลด์ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืน
 • โปรโมชั่นนี้ให้เฉพาะผู้ที่ปัจจุบันไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี กับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางอื่นอีก
 • ของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรเครดิตจำกัดเพียง 1 รายการสำหรับ 1 ผู้สมัครบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan (นับเฉพาะยอดผ่อนชำระต่อเดือน) โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ยอดใช้จ่ายนับเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่ขอยกเลิกการสมัครบัตรเครดิต หรือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรเครดิต ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 • การอนุมัติใบสมัครบัตรเครดิต/ สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี