หน้าแรกบัตรเครดิตคะแนนสะสมบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท

แนะนำบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณ สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายและเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครด้วยสิทธิประโยชน์ที่ทำให้ประสบการณ์การถือบัตรของคุณพิเศษยิ่งขึ้น สะสมคะแนนสำหรับการใช้จ่ายทั้งสกุลเงินไทยหรือสกุลเงินต่างประเทศ เพลิดเพลินกับบริการลีมูซีนและบริการห้องพักรับรองพิเศษทั่วโลกฟรี สมัครบัตรนี้เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์เหนือระดับ พร้อมรับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี - สมัครเลย!

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 3 เท่า

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 เท่า

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ

บริการลีมูซีน รับ-ส่ง

ณ สนามบินที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ และในเอเชีย แปซิฟิก 2 ครั้ง/ปี โดยสามารถจองผ่านศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท โทร 02-285-1550
(1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567)

บริการห้องพักรับรองพิเศษ

ณ สนามบินที่ร่วมรายการ ผ่านบัตร Priority Pass™ กว่า 1,300 แห่ง ทั้งในประเทศ และทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมผู้ติดตาม)

ฟรีห้องพัก สำหรับคืนที่ 4

กับโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัวยูโอบี

รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี เพิ่มเติมสูงสุด 5%

จากการใช้จ่ายตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา โดยคะแนนสะสมพิเศษ จะเพิ่มมูลค่าพร้อมๆกับจำนวนปีที่ท่านคงสมาชิกภาพกับธนาคารฯ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์
บัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท

สิทธิประโยชน์การรับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด
chevron
 • คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดที่เกิดขึ้น จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า โปรแกรมเงินสดทันใจ เงินสดสั่งออนไลน์ Fund Transfer กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”) ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ สำหรับการชำระบิลค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) และค่าน้ำประปา (กปน.) การใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านยูโอบีเว็ปไซต์หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกประเภท รวมไปถึงยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท ณ วันเรียกเก็บ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต* ในส่วนที่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบิล จะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ทั้งนี้ยอดการใช้จ่ายดังกล่าว ตั้งแต่ 0-100,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 คะแนน จากทุกๆ 25 บาท ตามเดิม  *ธนาคารจะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยมาสเตอร์การ์ด® และวีซ่า ตาม MCC CODE 5411 เท่านั้น
 • ยอดการใช้จ่าย Pay Anything ในส่วนที่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบิล จะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ทั้งนี้ยอดการใช้จ่ายดังกล่าว ตั้งแต่ 0-100,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 2 คะแนน จากทุกๆ 25 บาท ตามเดิม
 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รายการใช้จ่ายสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตรเครดิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ด้วยสกุลเงินบาทที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท” ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสม กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป ทั้งนี้คะแนนสะสมโบนัสจะได้รับก็ต่อเมื่อยอดใช้จ่ายใหม่มีมูลค่าคะแนนสะสมสูงกว่ายอดรายการคืนสินค้าเท่านั้น
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายที่บันทึก ณ วันสรุปยอดบัญชี จะไม่ถูกแสดงรวมในยอดคะแนนสะสมทั้งหมดในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนปัจจุบัน แต่จะถูกนำไปแสดงรวมในเดือนถัดไป
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ
 • บัตร Priority Pass™ จะถูกจัดส่งให้ภายใน 45 วัน หลังจากที่ บัตรเครดิตยูโอบี ซีนิทได้รับการอนุมัติ
 • กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรฯมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีตามส่วนของระยะเวลาที่ยังมิได้ใช้บริการ
 • กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิทที่คู่มือสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท

ปัจจุบันคุณถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือไม่?

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 คน

โปรโมชันบัตรเครดิต ยูโอบี

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับคะแนนสะสมจากการช้อปปิ้ง

UOB Rewards Points

ความสุขที่คุณเลือกได้ เลือกในสิ่งที่ใช่ แลกในสิ่งที่ชอบ เปลี่ยนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดเป็นของกำนัลชิ้นพิเศษ

ลูกค้ายูโอบีกำลังเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต

โปรโมชันที่มากกว่าใคร

สิทธิพิเศษสำหรับ สายเปย์ สายช้อป สายกิน สายท่องเที่ยว ตรวจสอบโปรโมชันที่โดนใจก่อนใคร

ช้อปสนุกทุกแคมเปญพร้อมรับส่วนลดมากมาย

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท ได้ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก 7,900 บาท (+ VAT 553 บาท)
บัตรเสริม 1,900 บาท (+ VAT 133 บาท)

อายุผู้สมัคร

อายุ 20 – 60 ปี

สิ่งที่คุณควรรู้

อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
chevron
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลัก : 7,900 บาท (+ VAT 553 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 1,900 บาท (+ VAT 133 บาท)

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

 

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 50,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 50,000 บาทขึ้นไป

 

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไข

 • การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1550 หรือที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี
 • กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรฯมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีตามส่วนของระยะเวลาที่ยังมิได้ใช้บริการ
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี และค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของของบัตรมาสเตอร์การ์ด และ/หรือ วีซ่า สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี