บัตรเครดิตท่องเที่ยว/สะสมไมล์บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท
สมัครวันนี้! รับ 20,000 คริสฟลายเออร์ไมล์*

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท

บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท ปลดล็อกประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียม พร้อมสะสมคริสฟลายเออร์ไมล์ได้อย่างง่ายดาย จากการใช้จ่ายและการเดินทาง อัปเกรดสู่ KrisFlyer Elite Gold ได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้จ่ายกับสายการบิน Singapore Airlines, Scoot และ KrisShop เริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์พร้อมด้วยบริการเหนือระดับ สมัครบัตรวันนี้

บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท
สมัครบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท

สมัครวันนี้! รับ 20,000 ไมล์

รับคริสฟลายเออร์ไมล์ 20,000 ไมล์* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้การอนุมัติ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เมื่อสมัครบัตรหลัก ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
โดยใบสมัครได้รับอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 15 ม.ค. 68

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท

รับ 1 คริสฟลายเออร์ไมล์
สำหรับทุกการใช้จ่าย 12.5 บาท

ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Singapore Airlines หรือ Scoot หรือบนเว็บไซต์ KrisShop

รับคริสฟลายเออร์ไมล์ พิเศษประจำปี
25,000 ไมล์

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีของสมาชิกบัตร

อัปเกรดสู่ KrisFlyer Elite Gold

เมื่อใช้จ่ายในเว็บไซต์ของ Singapore Airlines, Scoot, และ KrisShop ครบ 300,000 บาทภายใน 1 รอบปีแรกของสมาชิกบัตร

บริการห้องรับรองพิเศษ
ที่สนามบินทั่วโลกที่ร่วมรายการ

6 ครั้ง / ปีปฏิทิน

บริการลีมูซีน รับ-ส่ง
ณ สนามบินที่ร่วมรายการทั่วโลก

3 ครั้ง / ปีปฏิทิน

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองทั้งครอบครัว
ด้วยประกันเดินทางต่างประเทศ

35,000,000 บาท

โปรโมชันและสิทธิพิเศษสำหรับคุณ

โปรโมชันและสิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ปัจจุบันคุณถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือไม่?

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 คน

สะสมคริสฟลายเออร์ไมล์ และสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมมากมายจาก Singapore Airlines

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท ได้ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ในเวลาเพียง 10 นาที

ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก 5,000 บาท
ปีถัดไป 10,000 บาท

อายุผู้สมัคร

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สิ่งที่คุณควรรู้

อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
chevron
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 2,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

 

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 50,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 100,000 บาทขึ้นไป

 

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชันสมัครบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท

เงื่อนไขในการรับคริสฟลายเออร์ไมล์พิเศษ: 

 • โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท บัตรหลัก ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 และให้อีเมลในใบสมัคร โดยใบสมัครได้รับอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 15 ม.ค. 68
 • รับ 20,000 คริสฟลายเออร์ไมล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขโปรโมชัน ธนาคารจะคำนวณเฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท (บัตรหลักเท่านั้น) กรณีลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท พร้อมบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นๆ ธนาคารจะไม่รวมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นๆ ที่สมัครเข้ามาพร้อมกัน และไม่รวมยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภทที่ยังไม่เรียกเก็บ, การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer,ค่าสาธารณูปโภค (MCC 4900), รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Money Exchange), รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • ธนาคารจะโอนคริสฟลายเออร์ไมล์เข้าบัญชีคริสฟลายเออร์ ของผู้ถือบัตรภายใน 90 วัน หลังจากเดือนที่ใช้จ่ายครบตามที่กำหนด
 • คริสฟลายเออร์ไมล์ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี