บัญชี ยูโอบี กระแสรายวัน

 • สะดวกสบายกับบัญชีที่จ่ายผ่านเช็คได้ ไม่ต้องพกเงินสดมากมายเวลาไปไหน ๆ
  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคล หรือ นิติบุคคล
 • สามารถฝาก หรือ ใช้เช็คถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี

 

สิทธิพิเศษ

 • สามารถถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรยูโอบีวีซ่าอิเล็กตรอน ในกรณีที่เป็นบัญชีในนามบุคคล
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้

 

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน