เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี กระแสรายวัน
บัญชี ยูโอบี กระแสรายวัน

บัญชี ยูโอบี กระแสรายวัน

สะดวกสบายกับบัญชีที่จ่ายผ่านเช็คได้ ไม่ต้องพกเงินสดมากมายเวลาไปไหน ๆ

สิทธิพิเศษ

สามารถเปิดบัญชี

ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

ฝาก หรือ ใช้เช็คถอนเงิน

ได้ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี

สะดวกสบาย

ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค

เงื่อนไขบัญชี ยูโอบี กระแสรายวัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร.
chevron
 • บุคคลธรรมดาต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นักธุรกิจ ผู้บริหาร และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
 • นิติบุคคล (ในนาม บริษัท ธุรกิจเอกชน หรือ องค์กรทั่วไป ฯลฯ)
 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี