บัญชี ยูโอบี ไอเคอเรนท์

บัญชี ยูโอบี ไอเคอเรนท์

บัญชีกระแสรายวัน
เหมาะสำหรับเชิงธุรกิจ ใช้วงเงินสินเชื่อได้

สิทธิพิเศษ

บัญชีที่ฝาก-ถอนด้วยเช็ค

ใช้วงเงินสินเชื่อ(O/D)

เงื่อนไขบัญชียูโอบี ไอเคอเรนท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
  • บุคคลธรรมดาต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นักธุรกิจ ผู้บริหาร และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
  • นิติบุคคล (ในนาม บริษัท ธุรกิจเอกชน หรือ องค์กรทั่วไป ฯลฯ)
  • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

    ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ