บัญชียูโอบี ฝากประจำ

  • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับคนทุกวัย เริ่มออมได้ตั้งแต่แรกเกิด!
    เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

  • บัญชีเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า

เงื่อนไข

  • บัญชีเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • บัญชีเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า