เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี ออมทรัพย์

บัญชียูโอบี
ออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝาก

สิทธิพิเศษ

รับดอกเบี้ยทุก

สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัด

จำนวนเงินและจำนวนครั้ง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

ใช้เป็นบัญชี

เพื่อตัดชำระ ค่าสาธารณูประโภคได้

เงื่อนไขบัญชียูโอบี ออมทรัพย์​
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
  • ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  • สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือบัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น Auto Direct Debit มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน) เมื่อถูกปรับเป็น “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการธุรกรรมธนาคารได้
  • การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
  • ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
  • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี