บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

 • บัญชีออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝาก

  • คล่องตัว ฝาก ถอน โอนเงินได้ทุกสาขาไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจ่ายบิลทุกรายการผ่าน UOB Mighty และ PIB ตลอด 24 ช.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม
 • UOB Personal Internet Banking (PIB): บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูประโภคได้

เงื่อนไข

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 2. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 4. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • กรณีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จะต้องเปิดบัญชี "เพื่อ / โดย" เท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • กรณีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จะต้องเปิดบัญชี "เพื่อ / โดย" เท่านั้น