เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

สิทธิพิเศษสำหรับ

บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน

ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัด
จำนวนเงินและจำนวนครั้ง
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB Privilege Banking

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Privilege Banking

มุ่งสู่เป้าหมายของคุณอย่างมั่นใจ รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา จับโอกาสทางการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ทันท่วงที และจัดการ
พอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือดิจิทัล

เงื่อนไขบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 • สำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (Privilege Banking)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • จำกัด 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น
 • ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น  Auto Direct Debit  มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน) เมื่อถูกปรับเป็น “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการธุรกรรมธนาคารได้
 • การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 • ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 • การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับลูกค้ายูโอบี พรีวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี