บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

ลักษณะบัญชี

 • ดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) / UOB Mighty ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Privilege Banking สามารถติดตามได้ทาง https://www.uob.co.th/th/pvb/index.htm

 

เงื่อนไข

 • เหมาะสำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (Privilege Banking)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • จำกัด 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น
 • ขั้นตอนการทำธุรกรรมออนไลน์บน internet banking เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PIB และ Mighty
 • ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับลูกค้ายูโอบี พรีวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลทั่วไป: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง