เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก
พื้นฐาน

บัญชีเพื่อคนไทย ฟรีค่าแรกเข้า และค่ารายปีบัตรเดบิต

สิทธิพิเศษ

ฟรีค่ารักษาบัญชี

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ยูโอบี บัญชีเงินฝากพื้นฐานยูโอบี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เงื่อนไข​ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม บัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)
 3. ธนาคารจะพิจารณาปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
  • มียอดเงินเข้าหรือออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
  • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  • ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 36 เดือน
   กรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว 12 เดือน จะได้รับจดหมายแจ้งสถานะบัญชี แต่ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม โดยจดหมายดังกล่าวจะออกให้ปีละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 ปี
 4. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 5. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก จนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกปรับสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 7. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet) สำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • บัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี