บัญชียูโอบี คอนวีเนี่ยนซ์

บัญชียูโอบี คอนวีเนี่ยนซ์

ให้คุณบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของบัญชีครบวงจร

ลักษณะบัญชี

บัญชียูโอบี คอนวีเนี่ยนซ์ 1 ชุด ประกอบด้วย บัญชีออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสมัครบริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี เพื่อรับสิทธิพิเศษในการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ ตลอดจนได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงถึง 100% ของยอดเงินฝากประจำ

 • บัญชีออมทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากที่จ่ายดอกเบี้ย ณ เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี สามารถฝาก ถอน โอน ชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคารยูโอบี
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นบัญชีที่มีความคล่องตัวสูง สามารถเบิกถอน และโอนให้ผู้อื่นได้ผ่านการสั่งจ่ายเช็ค บัญชีประเภทนี้ไม่มีดอกเบี้ย ผู้ฝากสามารถขอเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือวงเงิน O/D ได้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เบิกเกินบัญชีในวันที่เบิกเกินบัญชีจริงเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากประจำ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ ตั้งแต่ 3, 6, 12 และ 24 เดือน

เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สิทธิพิเศษ
 • ฝาก- ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวันได้ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่าน ATM ได้ ตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่สมัครบริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีแบบไปกลับ เงินที่เหลือในบัญชีกระแสรายวัน จะถูกโอนกลับคืนมายังบัญชีออมทรัพย์ทุกสิ้นวัน เพื่อให้คุณได้รับดอกเบี้ย และเมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค เงินจากบัญชีออมทรัพย์ จะโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ แต่หากเงินในบัญชีไม่พอ จึงจะตัดจากวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
 • ได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงถึง 100% ของยอดเงินฝากประจำ
 • เช็คของธนาคารยูโอบี สามารถขึ้นเงินได้ทันทีทีธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

เงื่อนไข​
chevron
 • เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับบัญชีออมทรัพย์ และ ขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด/li>
 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 20 ปีบริบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี