หน้าแรกสินเชื่อช่องทางการชำระค่างวด-สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash
จ่ายค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ผ่าน Mobile Application

จ่ายค่างวด
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
UOB Car2Cash
ผ่าน Mobile Application

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Mobile Application

UOB TMRW​
chevron

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

 • ชำระโดยการหักบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระผ่าน Internet : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เคาน์เตอร์สาขาธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค้นหาสาขาใกล้คุณ : www.uob.co.th/locations

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • ชำระผ่านช่องทาง Electronics ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ค่าธรรมเนียม : 10 บาท/รายการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
  • ค่าธรรมเนียม : 15 บาท/รายการ (ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ชำระผ่าน Internet : ไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ ไม่จำกัดยอดชำระ ส่วนต่างจังหวัดค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ

(ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 

การชำระบิลข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

สมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์
UOB Car2Cash

สมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์
UOB Car2Cash

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี