ยูโอบี แคชพลัส พร้อมให้คุณมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ยูโอบี แคชพลัส พร้อมให้คุณมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

  สมัครเพียงครั้งเดียว คุณก็สามารถมีวงเงินสำรองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้คุณพร้อมใช้ ในทุกสถานการณ์ เพียงคุณมีบัตรยูโอบี แคชพลัส ก็เหมือนมีเงินสดติดตัว ตลอดเวลา สมัครง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินยูโอบี แคชพลัส ให้บริการในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านบัตร ยูโอบี แคชพลัส ให้คุณสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีจากตู้เอทีเอ็ม ทั่วไทย และทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด
   

สิทธิประโยชน์ยูโอบี แคชพลัส

สิทธิประโยชน์ยูโอบี แคชพลัส 
 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 2.5% ของยอดคงค้างชำระ
 • การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ประเภทของผู้สมัคร
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
อายุ 20-60 ปี
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาท ขึ้นไป
20,000 บาท ขึ้นไป
อายุงาน
4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา

 


เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

กรณีเป็นธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)

 

อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง


1.ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
1.1 อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
25 %
1.2 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

1.3 ค่าปรับกรณีชำระหนี้คืนก่อนกำหนดภายในปีแรก

ไม่มี

1.4 ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินอนุมัติ

3. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงิน
ไม่มี
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
จุดรับชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตต่างจังหวัด
ต่อรายการ

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เช็คทางไปรษณีย์
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
หักบัญชีธนาคาร
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง* (www.uob.co.th)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post)
10 บาท/ยอดชำระทุกๆ 50,000 บาท
 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท)
15 บาท
20 บาท
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา*
• ชำระผ่านเคาน์เตอร์
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ชำระผ่านช่องทาง Electronics
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท ไม่จำกัดยอดชำระ

10 บาท
15 บาท

10 บาท
เทสโก้ โลตัส
10 บาท
บิ๊กซี
10 บาทต่อยอดทุกๆ 49,000 บาท
เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay STATION)
15 บาท
ทรู มันนี่
สูงสุดไม่เกิน 20 บาท
เซ็นเพย์ (CenPay Powered by บุญเติม)
7 บาท
ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร**
5 บาท
 
3.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท)
ไม่มี
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด
และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
3.6 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล
ไม่มี

*กรณีชำระเงินที่สาขาต่างจังหวัด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับยอดชำระส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม อัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ชำระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ

**ธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทหารไทยธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารออมสิน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ช่องทางการรับชำระบิล ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนด

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

4.1 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)
ไม่มี
4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
200 บาทต่อ 1 ใบ
4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
100 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี
4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
100 บาทต่อครั้ง
4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ
200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ:
1. ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1.1 – 1.4 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (Effective Rate)
2. ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านประกาศที่ธนาคารปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ และบนเว็บไซต์ของทางธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินข้อ 3.1 เป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
5. สำหรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย = จำนวนเงินที่เบิก x จำนวนวัน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี
365 วัน

ตารางตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยต่อระยะเวลา 30 วัน
ยอดเงินที่เบิก ต่อ อัตราดอกเบี้ย
25 %
1,500
30.82
5,000
102.74
10,000
205.48
20,000
410.95
30,000
616.44

จำนวนวันในการคิดดอกเบี้ยเท่ากับ 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0-2285-1555

สมัครบัตร ยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร