สิทธิประโยชน์บนบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63)

  • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ก.ค. 63
  • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับ 2 รอบบัญชีแรก ทั้งกรณีเบิกถอนเต็มวงเงินและยอดถอนเพิ่ม หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้าแต่ละราย
  • *ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย Plus+ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • รับกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท เมื่อมีรายการกดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรฯ โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตรฯ จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี
  • **ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ 2.5% ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน สำหรับรอบบิล เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65 หลังจากนั้นภาระในการชำระยอดขั้นต่ำจะเท่ากับ 5% ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม 10120 โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail: sales@snjinter.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัคร