สมัครบัตรเสริมบัตรเครดิตยูโอบี รับกระเป๋า Bossini มูลค่า 2,990 บาท

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่สมัครบัตรเสริม ของบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมล์/ พรีเฟอร์ แพลทินัม/ เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม ภายในวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 14 ม.ค.64 และมีการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเสริมรวม 2,000 บาทขึ้นไป หรือใช้เพียง 2 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตบัตรเสริมได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 500 คะแนน ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก)ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้ถือบัตรหลักสามารถนำคะแนนสะสมนี้มาแลกรับกระเป๋า Bossini Holiday Bag มูลค่า 2,990 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ SMS ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคาร หรือเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • บัตรเสริมที่สมัครต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
 • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติจะร่วมใช้วงเงินและรอบบัญชีเดียวกันกับบัตรหลัก โดยการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตร รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และบัตรหลักต้องไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครบัตรเสริมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุระหว่าง 15 - 80 ปี และผู้สมัครบัตรเสริมต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตบัตรหลัก หรือบัตรเสริมกับธนาคารยูโอบีทุกประเภท หรือเคยถือบัตรแต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋า Bossini Holiday Bag 1 ใบ / 1หมายเลขบัตรเสริม / ตลอดรายการ
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำกัด อาคารไวท์กรุ๊ปชั้น 9 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2365 6149 และ 0 2365 6186 เวลา 9:30 – 17:30 น.
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่สมัครบัตรเสริม บัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม ภายในวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 14 ม.ค.64 และมีการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเสริมรวม 2,000 บาทขึ้นไป หรือใช้เพียง 2 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตบัตรเสริมได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า Bossini Holiday Bag มูลค่า 2,990 บาท ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก)ภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรหลักได้รับ SMS ยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบตามเงื่อนไขข้างต้นจากธนาคารและผู้ถือบัตรหลักได้ทำการยืนยันการรับของกำนัลกลับมายังธนาคารแล้ว โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารได้รับ SMS ตอบกลับ
 • บัตรเสริมที่สมัครต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
 • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติจะร่วมใช้วงเงินและรอบบัญชีเดียวกันกับบัตรหลัก โดยการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตร รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรหลักต้องไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครบัตรเสริมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุระหว่าง 15 - 80 ปี และผู้สมัครบัตรเสริมต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตบัตรหลัก หรือบัตรเสริมกับธนาคารยูโอบีทุกประเภท หรือเคยถือบัตรแต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋า Bossini Holiday Bag 1 ใบ / 1หมายเลขบัตรเสริม / ตลอดรายการ
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำกัด อาคารไวท์กรุ๊ปชั้น 9 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2365 6149 และ 0 2365 6186 เวลา 9:30 – 17:30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2089-9999

สมัครบัตรเสริม ผ่านช่องทางออนไลน์ รับกระเป๋า Bossini

สมัครบัตรเสริม