สมัครบัตรเครดิตบัตรเสริมยูโอบี รับกระเป๋า Anello

  • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ / เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม / พรีเฟอร์ แพลทินัม / โยโล่ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทย ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และให้ Email Address ของผู้สมัครบัตรเสริม กับ ธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเสริม และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรเครดิตบัตรเสริมได้รับการอนุมัติ
  • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุระหว่าง 18 - 65 ปี และผู้สมัครบัตรเสริมต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตบัตรหลัก หรือบัตรเสริมกับธนาคารยูโอบีทุกประเภท หรือเคยถือบัตรแต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
  • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ /เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม / พรีเฟอร์ แพลทินัม ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 1,000 คะแนน ให้ผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้ถือบัตรหลักสามารถนำคะแนนสะสมนี้ มาแลกรับกระเป๋า Anello รุ่น 3Way Shoulder Bag มูลค่า 1,690  บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ sms ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคาร โดยจำกัดการแลกคะแนนรับกระเป๋า Anello รุ่น 3Way Shoulder Bag 1 ใบ/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน  หรือ สะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
  • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า Anello รุ่น 3Way Shoulder Bag มูลค่า 1,690 บาท ให้ผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรหลักได้รับ sms ยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมตามเงื่อนไขข้างต้นจากธนาคารและผู้ถือบัตรหลักได้ทำการยืนยันการรับของกำนัลกลับมายังธนาคารแล้ว โดยจำกัดการรับกระเป๋า Anello รุ่น 3Way Shoulder Bag 1 ใบ/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน
  • บัตรเสริมที่สมัครต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
  • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติ จะร่วมใช้วงเงิน รอบบัญชี เดียวกันกับบัตรหลัก และการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก
  • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ รายการที่ยกเลิกภายหลัง รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท
  • ของกำนัล / คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และบัตรหลักต้องไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus
  • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครบัตรเสริมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2089-9999

สมัครบัตรเสริม ผ่านช่องทางออนไลน์ รับกระเป๋า Anello

สมัครบัตรเสริม