คำถาม คำตอบ ของการให้บริการโอนเงินแบบ พร้อมเพย์


ข้อมูลเพิ่มเติม : “ไขความกระจ่าง” จาก BOT