คำถาม-คำตอบ
ของการให้บริการโอนเงินแบบ
"ยูโอบีพร้อมเพย์ (UOB PromptPay)"

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี