รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน - ไตรมาสที่ 3/2564

แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

สัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวน

แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น

สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก

จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องที่เกิน 30 วัน

  • ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ยุติเกิน 30 วัน

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี