วิธีใช้ยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง

1. โทร. 0-2285-1555
2. กด1 สำหรับภาษาไทย หรือ กด # สำหรับภาษาอังกฤษ
3. เลือกทำรายการ ​