วิธีการทำธุรกรรมต่างๆ

  • โทร. 0-2285-1555
  • สำหรับภาษาอังกฤษ กด 1
  • เลือกทำรายการ
 • สอบถามยอดเงินในบัญชี
  • สำหรับบัญชีกระแสรายวัน หรือ บัญชีออมทรัพย์
  • บัตรเครดิต หรือ บัตรแคชพลัส
 • สอบถามรายการล่าสุด
  • สำหรับบัญชีกระแสรายวัน หรือ บัญชีออมทรัพย์
 • สอบถามรายการสมุดเช็ค
  • สอบถามสถานะเช็ค
  • อายัดเช็ค
 • สอบถามคะแนนยูโอบีรีวอร์ดพลัส
 • เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์
 • ค่าธรรมเนี่ยมรายปีบัตรเครดิค
 • สอบถามสถานะใบสมัคร บัตรเครดิตและ บัตรแคชพลัส
 • อายัดบัตรเครดิต บัตรแคชพลัส
 • อายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
 • เปิดใช้บริการบัตรเครดิต บัตรแคชพลัส บัตรเดบิต
 • ติดต่อจองตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
 • จองแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศและห้องพัก
 • แลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน Fly First, Redeem Later

กด 8 กลับสู่เมนูหลัก หรือกด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่