วิธีการทำธุรกรรมต่างๆ

  • 1. โทร. 0-2285-1555

    2. สำหรับภาษาอังกฤษ กดเครื่องหมาย #

    3. เลือกทำรายการ

 
สอบถามข้อมูลส่วนตัว

สอบถามข้อมูลทั่วไป/ บริการ
4. เลือกรายการต่อไปนี้ หรือจบการทำงาน

กด 9 กลับสู่เมนูก่อนหน้านี้
หรือ กด # เพื่อจบการทำรายการ
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด สรุปวิธีการใช้ ยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง

หากคุณยังไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่