บริการ ยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง ติดต่อ UOB โทร 02-285-1555

รูปแบบการให้บริการ

 • สอบถามข้อมูลบัญชี บัตรเครดิต หรือ บัตรแคชพลัส
 • สอบถามรายการฝากถอนล่าสุด
 • สอบถามรายการสมุดเช็ค
 • สอบถามคะแนนยูโอบีรีวอร์ดพลัส
 • เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ (T-PIN)
 • สอบถามค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต
 • สอบถามสถานะใบสมัครบัตรเครดิต และบ้ตรแคชพลัส
 •  อายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรแคชพลัส
 • เปิดใช้บริการบัตรเครดิต บัตรแคชพลัส บัตรเดบิต
 • ท่านสามารถเข้าใช้บริการบัญชีของท่านผ่านบริการ UOB Phone Banking โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขบัญชี หรือ หมายเลขบัตร พร้อมระบุ รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร 
  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือผ่านธนาคาร UOB ทุกสาขาทั่วประเทศ

ท่านสามารถเข้าใช้บริการบัญชีของท่าน โดยระบุรหัสโทรศัพท์ที่ท่านได้กำหนดไว้