บริการไปรษณีย์ไปรษณีย์ - ชำระบัตรเครดิตที่ไปรษณีย์

ชำระบัตรเครดิตที่ไปรษณีย์

บริการชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ไปรษณีย์ เพิ่มช่องทาง เพิ่มความสะดวก ในการชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ปรับยอดวงเงินได้ทันที เหมือนไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี​

วิธีการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

  •  ผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารยูโอบี สามารถชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ด้วยเงินสด โดยการนำ Statement ที่ได้รับในแต่ละเดือน ไปชำระได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย
  • กรอกรายละเอียดการชำระเงินใน ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ระบุจำนวนเงินพร้อมชำระด้วยเงินสด
  • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ พร้อมออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
  • ยอดที่ชำระจะถูกปรับปรุง


ขอบเขตบริการ

ในช่วงแรกจะเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย "PAY AT POST" ติดอยู่ก่อนเท่านั้น และในอนาคตบริษัทไปรษณีย์ไทย จะขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ มากกว่า 1,000 แห่ง


ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

การชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท สำหรับการชำระเงินสดทุก 50,000 บาท เช่น

จำนวนเงินที่ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (บาท)
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
1 - 50,000
10
50,001 - 100,000
20
100,001 - 150,000
30
150,001 - 200,000
40

 

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี