วิธีการการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมฝากเงินที่เครื่อง CDM / 3in1

  1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือคู่กับรหัส OTP หรือ
  2. การใช้บัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต แล้วใส่รหัส PIN ของบัตร
วิธีการยืนยันตัวตน จำนวนวงเงินฝากสูงสุดต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม) ขั้นตอน กลุ่มผู้ใช้บริการ
1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือคู่กับรหัส OTP 30,000 บาท กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ คู่กับรหัส OTP ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
2. บัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต 100,000 บาท เสียบบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต พร้อม PIN (รหัสของบัตร) ลูกค้าของธนาคารที่มีบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี