เอทีเอ็ม ยูโอบี

บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านเครื่อง ATM/CDM

บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านเครื่อง ATM/CDM

ผู้ถือบัตรยูโอบีเอทีเอ็ม หรือ บัตรยูโอบีวีซ่า เดบิต สามารถใช้บริการ สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านเครื่อง ATM/CDM ของธนาคารยูโอบี ได้แล้ววันนี้

ขั้นตอนการทำรายการ กดที่นี่

 

เงื่อนไขของการให้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์

บริการชำระค่าบัตรเครดิตยูโอบีด้วยเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM

บริการชำระค่าบัตรเครดิตยูโอบีด้วยเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM

สะดวกสบาย ในการชำระค่าบัตรเครดิตของธนาคารยูโอบี (วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด) และบัตรกดเงินสด (Cash Plus) ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงชำระด้วยเงินสด ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ UOBT CDM

ขั้นตอนการชำระเงิน กดที่นี่เงื่อนไขการให้บริการ เป็นการทำรายการด้วยเงินสด ไม่ต้องใช้บัตรทำรายการ โดยรับชำระครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เงื่อนไขอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามการให้บริการผ่านเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ปกติ

บริการใหม่ผ่านเครื่อง ATM/CDM

บริการใหม่ผ่านเครื่อง ATM/CDM

การทำรายการด้วยบัตร UOBT ATM/VISA Debit โอนเงินผ่านเครื่อง UOBT ATM/CDM จากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ไปยังบัญชีเงินฝากประจำทวีสิน , ทวีสินจูเนียร์ และ แคร์โฟร์คิดส์เงื่อนไขของการให้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์

บริการการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

บริการการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

ลูกค้าสามารถทำรายการ การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM, การโอนเงิน/ฝากเงิน ผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติของต่างธนาคาร, การโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร (ในช่วงเวลาทำการของธนาคาร) และการโอนเงินผ่านทาง Internet โดยจะขยายระยะเวลาจากเดิม 06.00 น. – 21.00 น. เป็น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป (โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของทางธนาคาร)

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์
รายละเอียด
เงื่อนไขการให้บริการ

ถอนเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี / ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่เครื่องเอทีเอ็ม

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ฝากเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี / ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การถอนเงิน
 • จำนวนครั้งที่ถอนได้ต่อวัน    
 • จำนวนวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน        
 • จำนวนเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อครั้งที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารยูโอบี

5 ครั้ง ต่อวัน

 • วันธรรมดา 40,000 บาท
 • วันหยุด 80,000 บาท    
 • 30,000 บาท สำหรับลูกค้าบัตรยูโอบี  (20,000 บาท สำหรับลูกค้าบัตรต่างธนาคาร และบัตรต่างประเทศ)
การฝากเงิน
 • จำนวนเงินสูงสุดที่ฝากได้ต่อครั้ง ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

 

 • 100 ฉบับ ต่อครั้ง (รับเฉพาะธนบัตร 100, ธนบัตร 500 และธนบัตร 1,000 เท่านั้น)
   การโอนเงิน
 • โอนเงินภายในบัตรเดียวกัน            
 • โอนเงินไปบัญชีบุคคลที่ 3 ธนาคารยูโอบี            
 • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
 •  สูงสุด 10 ครั้ง ต่อวัน   (นับรวมกับโอนเงินไปบัญชีบุคคลที่ 3  ธนาคารยูโอบี)
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินในการโอน ต่อวัน
 • สูงสุด 10 ครั้ง ต่อวัน   (นับรวมกับโอนเงินภายในบัตรเดียวกัน)
 • ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อวัน
 • ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อวัน (ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท)
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ต่อวัน

ชำระค่าสินค้าและบริการ

 • สูงสุด 10 ครั้ง ต่อวัน
  ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวัน

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี

2 ครั้ง ต่อวัน

เปลี่ยนรหัส ATM

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะที่เครื่องเอทีเอ็ม /เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารยูโอบี เท่านั้น)

บัตรเสริม ATM

ไม่เกิน 3 บัตร

ใช้บริการจากเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารในเครือ ATM Pool

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

บริการทางโทรศัพท์  โทร. 0-2-285-1555

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันกับธนาคารในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

 

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม
   1. ค่าธรรมเนียมบัตร
    - แรกเข้า     100 บาท
    - รายปีปีแรก     300 บาท
    - รายปีปีถัดไป (เก็บค่าธรรมเนียมด้วยระบบอัตโนมัติ)*     300 บาท
    - การออกบัตรใหม /ทดแทน / บัตรเสริม     100 บาท ต่อบัตร
   2. การทำรายการผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารยูโอบี
 • การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน  
 • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
 • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี        
 • การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน  
 • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
 • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี       
 • การโอนเงินเข้าบัญชีที่อยู่ธนาคารอื่น (ORFT)
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียม  
 • 15 บาทต่อรายการ              
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียม  
 • ฟรีครั้งแรกของเดือน ครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม10 บาทต่อรายการ        
 • ไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ  
 • 10,000 – 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 35 บาท ต่อรายการ
   3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
 • การถอนเงิน, สอบถามยอดและการโอนเงิน ไม่รวมรายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) 
 • การถอน / การโอนเงิน ข้ามเขตสำนักหักบัญชี (ในเขตสำนักหักบัญชี กทม. ให้ถือเป็นจังหวัด เดียวกัน)
 • ฟรีรายการที่ 1-4 ของเดือน ครั้งที่ 5 เป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียม10 บาท ต่อรายการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 
 • 20 บาท ต่อรายการ ( มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป )

หมายเหตุ : *ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเมื่ออายุบัตรครบ 1 ปี นับจากวันออกบัตรATM ส่วนค่าธรรมเนียมรายการอื่น จะถูกหักออกจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร ในวันที่มีการทำรายการผ่านบัตรATM

 

บริการถอนเงินสดข้ามประเทศบนเครือข่าย MEPS, KFTC และ CUP ผ่านตู้เอทีเอ็ม
ธนาคารยูโอบีขอแนะนำบริการถอนเงินสดข้ามประเทศ (Cross-border Cash Withdrawal) ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ธนาคารพัฒนาเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ลูกค้าในเครือข่าย MEPS (Malaysian Electronic Payment System), KFTC (Korean Financial Telecommunications and Clearing Institutes) และ CUP (China Union Pay)

 

สำหรับเครือข่าย MEPS
 • ผู้ถือบัตรยูโอบี เอทีเอ็ม สามารถถอนเงินสด (สกุลเงินริงกิต) ที่ประเทศมาเลเซีย ได้จากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารที่อยู่ภายในเครือข่าย MEPS
รายละเอียด
    ช่วงเวลาที่ให้บริการ     03:00 - 23:00 น.
    ค่าบริการ     รายการละ 100 บาท
    จำนวนวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน     - วันธรรมดา 40,000 บาท
    - วันหยุด 80,000 บาท
    จำนวนครั้งที่ถอนได้ต่อวัน     5 ครั้ง ต่อ วัน
 • ผู้ถือบัตรของทุกธนาคารภายในเครือข่าย MEPS สามารถถอนเงินสด (สกุลเงินบาท) ที่ประเทศไทยได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
  (เงื่อนไขและค่าบริการ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร)

 

สำหรับเครือข่าย KFTC
 • ผู้ถือบัตรยูโอบี เอทีเอ็ม สามารถถอนเงินสด (สกุลเงินวอน) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้จากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารที่อยู่ภายในเครือข่าย KFTC
รายละเอียด
    ช่วงเวลาที่ให้บริการ     ตลอด 24 ชั่วโมง
    ค่าบริการ     รายการละ 100 บาท
    จำนวนวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน     - วันธรรมดา 40,000 บาท
    - วันหยุด 80,000 บาท
    จำนวนครั้งที่ถอนได้ต่อวัน     5 ครั้ง ต่อ วัน
 • ผู้ถือบัตรของทุกธนาคารภายในเครือข่าย KFTC สามารถถอนเงินสด (สกุลเงินบาท) ที่ประเทศไทยได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
  (เงื่อนไขและค่าบริการ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร)

 

สำหรับเครือข่าย CUP
ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของทุกธนาคารภายในเครือข่าย CUP สามารถถอนเงินสด (สกุลเงินบาท) ที่ประเทศไทยได้จากตู้       เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
รายละเอียด
    ช่วงเวลาที่ให้บริการ     ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
    ค่าบริการ     รายการละ 50 บาท
    จำนวนวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน

ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร แต่เครื่องยูโอบีเอทีเอ็ม       สามารถจ่ายได้สูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง

    จำนวนครั้งที่ถอนได้ต่อวัน     ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร

 

UOB ATM Regional Switch
    บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มยูโอบี ประเทศไทย สามารถเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศ ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการถอนเงินข้ามประเทศ (Cross-border Cash Withdrawal) บนเครือข่าย MEPS (Malaysian Electronic Payment System), KFTC (Korean Financial Telecommunications and Clearing Institutes), CUP (China Union Pay) และ UOB ATM Regional Switch ผ่านตู้เอทีเอ็ม กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร : 0-2285-1555

หมายเหตุ : หยุดออกบัตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มที่ท่านถืออยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ได้ต่อไปตามปกติ แต่เมื่อหาย/ชำรุด ธนาคารจะออกบัตรเดบิตแทนให้เท่านั้น