บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

 • สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking) เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดคือ ลูกค้าที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 •  รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามประกาศในแต่ละขณะโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันและทบจ่ายให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ทุกสาขา ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
 • สามารถต่อสมุดเงินฝากได้ในทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่านตู้ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)
 • สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 • ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
 • UOB Personal Internet Banking : บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • การใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่นสามารถใช้บัตร ATM หรือ UOB Visa Debit / การโอนเงินระหว่างบัญชี /การหักชำระค่าบริการต่างๆ
 • สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูประโภคได้

 

เงื่อนไข

 •  สำหรับบุคคลธรรมดา ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking) เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดคือ ลูกค้าที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือ
  ในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป