บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

 • สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking)

  • รับดอกสูง

  • รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน

  • ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Wealth Banking สามารถติดตามได้ทาง https://www.uob.co.th/personal/wealthbanking/index.page

เงื่อนไข

 1. เหมาะสำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking)
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 3. จำกัด 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น
 4. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 5. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น  Auto Direct Debit  มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน)
 7. การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 8. ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 9. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน