บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

 • สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking)

  • รับดอกสูง

  • รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน

  • ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) / UOB Mighty ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Wealth Banking สามารถติดตามได้ทาง https://www.uob.co.th/personal/wealthbanking/index.page

เงื่อนไข

 1. เหมาะสำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking)
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 3. จำกัด 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น
 4. ขั้นตอนการทำธุรกรรมออนไลน์บน internet banking ขอให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PIB และ Mighty
 5. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 6. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 7. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 8. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน