สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 และคะแนนสะสม 1,000 คะแนน

 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ 5,000บาท เป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 3,000 คะแนน ให้ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้ จำนวน 2,000 คะแนน มาแลกรับ กระเป๋าเดินทาง President Matte Black ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคารฯ หรือท่านสามารถสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับ ของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ/ท่าน
 • ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088-0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ /เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตพรีเฟอร์ /เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติตั้งแต่  1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต พรีเฟอร์ /เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบีพรีเฟอร์ / เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 3,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้จำนวน 2,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black  ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคารฯ หรือท่านสามารถสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ/ท่าน
 • ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088 -0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ / เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม/ เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ / เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ / เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 1,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตรสามารถสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และ เครดิตเงินคืน มูลค่า 100 บาท
 • จำกัดของกำนัล 1 ใบ และ เครดิตเงินคืน 100 บาทต่อท่าน
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านภายใน 60 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้นจากธนาคารและท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัลกลับมายังธนาคารแล้ว
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088 -0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของท่าน ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหมวดกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้นจากธนาคารและท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันการรับเครดิตเงินคืนกลับมายังธนาคารแล้ว
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสม UOB reward Plus
 • การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเฟอร์/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม/โยโล่ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus/เครดิตเงินคืน
 • รายการนี้ให้เฉพาะผู้ที่ปัจจุบันไม่เคยใช้บัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือวงเงินยูโอบีแคชพลัสกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิตและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan (นับเฉพาะยอดผ่อนชำระต่อเดือน) แต่ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหมวดกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 16 ส.ค. 62
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หรือ จะคิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 6 และ หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี หากลูกค้าแสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ รับเพิ่มกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 9 x 18 x 12 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท
 • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และ เลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 1 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สามารถทำการแบ่งจ่ายได้ทุกประเภท ยกเว้น การชำระเงินซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม การเบิกเงินสด รูดแลกเงิน ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมทุกชนิด
 • โปรแกรมนี้เสนอให้กับลูกค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น และสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตใบใหม่ มิใช่ลูกค้าทุกรายจะสามารถทำรายการได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดทำรายการ 0% 6 รอบบัญชี สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายภายใน 2 รอบบัญชีแรกเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่สามารถเข้าร่วม IPP Conversion บริการแบ่งยอดชำระ ต้องมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 3,000 บาท และจำนวนยอดขั้นต่ำต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน
 • ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งเจตจำนงเข้าร่วม IPP conversion บริการแบ่งยอดชำระ อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชี และยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมจะต้องเป็นยอดที่ยังไม่ได้บันทึกลงในบิลเรียกเก็บรอบก่อนหน้านี้ โดย โทรเข้ามาที่เบอร์ 0 2089 9988 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
 • สามารถทำแบ่งจ่ายได้เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ติดต่อขอยกเลิกโปรแกรม หรือ ผิดนัดชำระค่างวด หรือ ชำระน้อยกว่าจำนวนที่เรียกเก็บตามโปรแกรมเป็นระยะเวลามากกว่า 60 วัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมพร้อมทั้งเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามภายใต้ประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
 • จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระรวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระจะถูกเรียกเก็บทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตรฯไม่ว่า ในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโปรแกรม จะถูกหักออกทั้งหมดทันทีในวันที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติ และผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืนตามยอดการชำระในแต่ละงวดแทน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมโปรแกรม หรือการให้สิทธิพิเศษใดๆ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้ามาในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี / วงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร