สมัครบัตรเครดิตยูโอบีผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย

เงื่อนไขการรับของกำนัล คะแนนสะสมพิเศษ เครดิตเงินคืนพิเศษ และอัตราดอกเบี้ย

สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรเสริมใหม่หรือผู้สมัครบัตรเครดิต และ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์

 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลซึ่งได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี 2 ประเภท ตามคู่บัตรที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ คู่กับ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์, บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ คู่กับ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินัม, บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ คู่กับ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส หรือ สมัครบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักคู่บัตรเสริม ประเภทใดก็ได้ พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ก.ค. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้ง 2 บัตร รวมกันตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการ)
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 4,000 คะแนนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด ภายใน 60 วันนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น โดยธนาคารจะแจ้งผลการได้รับคะแนนสะสม 4,000 คะแนนไปยัง email ที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครฯ
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม คู่กับบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus ให้ที่บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์
 • ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้จำนวน 3,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Paul Frank รุ่น Limited Edition 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,500 บาท, ปากกา Paul Frank 1 ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท และ Paul Frank Bag Tag มูลค่า 290 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม จากธนาคาร หรือท่านสามารถเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรหลักคู่บัตรเสริม พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Paul Frank รุ่น Limited Edition 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,500 บาท, ปากกา Paul Frank 1 ชุด ( 3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท และ Paul Frank Bag Tag มูลค่า 290 บาท โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ ACI วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพื่อยืนยันการรับของกำนัลภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ email แจ้งจากธนาคาร
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง ปากกา และ Bag Tag 1 ชุด/บัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำนดำเนินการแลกคะแนนสะสม / ลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัล กรณีไม้ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับของกำนัล โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 • ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ตามข้อA ลูกค้ายังสามารถได้รับสิทธิ์หากเข้าเงื่อนไข ข้อ B หรือ ข้อ C หรือ ข้อ D อย่างหนึ่งอย่างใด
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมล์ (บัตรเดียว) หรือสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทใดก็ได้ พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ก.ค. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 3,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น โดยธนาคารจะแจ้งผลการได้รับคะแนนสะสม 3,000 คะแนนไปยัง email ที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครฯ
 • ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้จำนวน 2,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และ Paul Frank Bag Tag มูลค่า 290 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคาร หรือท่านสามารถเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้ถือบัตรจะได้รับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และ Paul Frank Bag Tagมูลค่า 290 บาท โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ ACJ วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพื่อยืนยันการรับของกำนัลภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ email แจ้งจากธนาคาร
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทางและ Bag Tag 1 ชุด/บัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำนดำเนินการแลกคะแนนสะสม / ลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัลกรณีไม้ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 • ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋าเดินทาง กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 0 2581 8535-9 ต่อ 120, 08 8022 0023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ / เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม (บัตรเดียว) และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ก.ค. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการ)
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 1,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตรสามารถสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม (บัตรเดียว) และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ก.ค. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของท่าน ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ไม่ร่วมรายการรับคะแนนสะสม UOB reward Plus
 • โปรโมชั่นนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเฟอร์ /เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม/โยโล่ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus/เครดิตเงินคืน
 • โปรโมชั่นนี้ให้เฉพาะผู้ที่ปัจจุบันไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือวงเงินยูโอบีแคชพลัสกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิตและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan (นับเฉพาะยอดผ่อนชำระต่อเดือน) โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติใบสมัครบัตรเครดิต/ สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่ขอยกเลิกการสมัครบัตรเครดิต หรือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรเครดิต ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สามารถใช้บริการแบ่งยอดชำระ ได้ทุกรายการ ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • โปรแกรมนี้เสนอให้เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ (บัตรหลักเท่านั้น) ที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ยอดแบ่งชำระ 0% 6 รอบบัญชี ให้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดภายในรอบบัญชี (ใบสรุปยอดบัญชี/ Statement) ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 เท่านั้น จำกัดการใช้สิทธิ 1 ครั้งต่อ 1 บัตร
 • ยอดใช้จ่ายที่สามารถเข้าร่วม IPP Conversion บริการแบ่งยอดชำระ ต้องเป็นยอดใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 3,000 บาท และจำนวนยอดชำระขั้นต่ำต่องวดไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน
 • ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งเจตจำนงเข้าร่วม IPP conversion บริการแบ่งยอดชำระล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตร และยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมบริการแบ่งชำระ จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ถูกบันทึกรายการในใบสรุปยอดบัญชีรอบก่อนหน้านี้
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย แผนกบริการแบ่งยอดชำระผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี โทร. 0 2089 9988 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หรือ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี โทร. 0 2285 1555 กรณีติดต่อนอกเวลาทำการ
 • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ขอยกเลิกโปรแกรม หรือ ผิดนัดชำระค่างวด หรือ ชำระค่างวดน้อยกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บตามโปรแกรมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 60 วัน ธนาคารจะยกเลิกโปรแกรม IPP conversion บริการแบ่งยอดชำระ และเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
 • กรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกบัญชีบัตรเครดิต ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บยอดเงินคงค้างทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระโดยทันที
 • คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโปรแกรม จะถูกหักออกทั้งหมดทันทีในวันที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติ และผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนตามยอดการชำระในแต่ละงวดแทน
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครใช้โปรแกรม IPP Conversion บริการแบ่งยอดชำระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ธนาคาร จะคำนวณคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่าย ไม่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระ เงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม จำกัดการคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรอบบัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร