บัตรเครดิตยูโอบี

Credit cards-1

PRIVI Miles
PRIVI Miles
Compare
 • ทุกยอดใช้จ่าย 15 บาท
  รับ 1 คะแนน
  และใช้เพียง
  1.2 คะแนน แลกรับ
  ไมล์สะสม 1 ไมล์ หรือ
  เทียบเท่า 18 บาท
  = 1 ไมล์
 • ฟรี บริการห้องรับรอง
  พิเศษ
  Royal Silk Lounge
  ที่สุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี
 • บริการ UOB Travel
  Service
  โทร 02 285 1551
  ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  การเดินทาง แลกคะแนนเป็น
  ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์
  หรือ เครดิตเงินคืน 15%
 • ฟรี ประกันการเดินทาง
  คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
YOLO Platinum
YOLO Platinum
Compare
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด
  15%
   เมื่อใช้จ่ายรถไฟฟ้าและ
  MRT, 7-11, Boots,
  Watsons, Grab, Shopee,
  Burger King, Matsumoto
  Kiyoshi, Baskin Robbins,
  Ticket Melon
  (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63)
 • รับเครดิตเงินคืน 1%
  สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน
  เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวด
  ท่องเที่ยวและออนไลน์
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชม
  ภาพยนตร์ในเครือ SF
Preferred
Preferred Platinum
Compare
 • ทุกยอดการใช้จ่าย 15 บาท
  รับ 1 คะแนนสะสมยูโอบี
  รีวอร์ด พลัส
 • X4 คะแนนสะสม The1
  รับคะแนนสะสม The1
  เพิ่ม 3 คะแนน สำหรับทุกยอด
  การใช้จ่าย 25 บาท ที่ร้านค้า
  ในเครือ Central Group
  ที่ร่วมรายการ
 • รับเครดิตเงินคืน 15%
  ทุกวัน
  ที่ Cafe Amazon, Dean&Deluca,
  True Coffee  และ Grab
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด13%
  เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน
  คาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
  ครบทุก 800 บาท
LADY’S Solitaire
LADY’S Solitaire
Compare
 • ฟรี บริการห้องรับรอง
  พิเศษ
  จาก Lounge Key
  ที่สนามบินทั่วโลก 2 ครั้ง/ปี
 • ฟรี บริการรับหรือส่ง
  สนามบินภายใน
  กรุงเทพมหานคร
  ด้วย Grab Car Plus
  สูงสุด 2 ครั้ง/ปี
 • รับคะแนนสะสม 10 บาท
  = 1
  คะแนน เมื่อใช้จ่าย
  ผ่านบัตรฯ ในหมวดแฟชั่นและ
  ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก
 • รับเครดิตเงินคืน 15
  ทุกวัน เพียงแลกคะแนน
  เท่ากับยอดใช้จ่ายที่
  EVEANDBOY, Central and
  ZEN, The Mall, Paragon,
  Emporium, EmQuatier,
  Bluport, Robinson, Tops
  Supermarket, Central
  Food Hall, Home Fresh
  mart และ Gourmet Market
PRIVI Miles PVB
PRIVI Miles PVB
Compare
 • ทุกยอดใช้จ่าย 15 บาท
  รับ
  1 คะแนน และใช้เพียง
  1.2
  คะแนน แลกรับ
  ไมล์
  สะสม 1 ไมล์ หรือ
  เทียบเท่า 18
  บาท = 1 ไมล์
 • ฟรี บริการห้องรับรอง
  พิเศษ
  Royal Silk Lounge
  ที่สุวรรณภูมิ 4 ครั้ง/ปี
 • ฟรี บริการรับหรือส่ง
  ลีมู
  ซีนสนามบินสูงสุด
  2
  ครั้ง/ปี เมื่อมียอดใช้
  ทุก 5 แสนบาท/ปีปฎิทิน
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%
  ใน
  เดือนเกิด
LADY’S Platinum
LADY’S Platinum
Compare
 • รับคะแนนสะสม 10 บาท
  =
  1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่าน
  บัตรฯ ในหมวดแฟชั่นและ
  ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก
 • รับเครดิตเงินคืน 15%
  ทุก
  วัน เพียงแลกคะแนน
  เท่ากับยอดใช้จ่ายที่
  EVEANDBOY, Central and
  ZEN, The Mall, Paragon,
  Emporium, EmQuatier,
  Bluport, Robinson, Tops
  Supermarket, Central
  Food Hall, Home Fresh
  mart และ Gourmet Market
 • แบ่งชำระ 0% 6 เดือน
  สำหรับการซื้อกระเป๋า และ
  รองเท้า แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
PRIVI Miles WB
PRIVI Miles WB
Compare
 • ทุกยอดใช้จ่าย 15 บาท
  รับ 1 คะแนน และใช้เพียง
  1.2
  คะแนน แลกรับ
  ไมล์สะสม 1 ไมล์ หรือ
  เทียบเท่า 18
  บาท = 1 ไมล์
 • ฟรี บริการห้องรับรอง
  พิเศษ
  Royal Silk Lounge
  ที่สุวรรณภูมิ 4 ครั้ง/ปี
 • แบ่งชำระ 0% 6 เดือน
  สำหรับยอดใช้จ่ายใน
  ต่างประเทศเป็นสกุล
  เงินตราต่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30% 
  ในเดือนเกิด

Compare cards

Credit cards
Credit cards
Credit cards
Credit cards