บริการยูโอบี พร้อมเพย์

ยูโอบี พร้อมเพย์

รู้จัก ยูโอบี พร้อมเพย์

ลงทะเบียน ยูโอบี พร้อมเพย์

สาขาธนาคารทั่วประเทศ

UOB Personal Internet Banking

เอกสารสำหรับลงทะเบียน​
chevron
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข ผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี ผูกได้กับทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี
  • ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิก
คำขอใช้ยูโอบี พร้อมเพย์ คลิก

มั่นใจใช้พร้อมเพย์


รายละเอียดเพิ่มเติม

ถามตอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี