ยูโอบี พร้อมเพย์ภาพยนตร์โฆษณาพร้อมเพย์
PromptPay : แม่


PromptPay : ร้านถ่ายเอกสาร


การโอนเงินรายย่อย UOB PromptPay

ผ่าน UOB Personal Internet Banking / UOB Mighty / เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี  * จำนวนเงินโอนไม่เกิน 150,000 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อวัน สำหรับการโอนเงินรายย่อย UOB PromptPay ผ่าน
    เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) และเครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี
 ** จำนวนเงินโอนไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการต่อวัน สำหรับการโอนเงินรายย่อย UOB PromptPay ผ่าน UOB Personal Internet Banking
    และ UOB Mighty
*** ฟรีค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561