เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

  • รับและส่งเงินทั่วโลกภายในไม่กี่นาที

    เพราะเรารู้ว่าความห่วงใยของคุณต่อคนที่คุณรักมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด เวสเทิร์น ยูเนี่ยน บริการโอนเงินระหว่าง ประเทศจึงช่วยตอบสนองความต้องการ เรื่องการโอนเงินที่หลากหลายของคุณ เช่น ส่งเงินให้บุคคลในครอบครัว ส่งเงินให้ลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศ ไปจนถึงกรณีฉุกเฉินที่ต้องการเงินสดโดยด่วน ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ เชื่อถือได้ จากเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ช่วยให้คุณรับและส่งเงินถึงกันได้ทันใจทั่วโลก

รวดเร็ว

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย และเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านตัวแทนกว่า 200 ประเทศ และเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เงินของคุณถึงมือผู้รับภายในเวลาไม่กี่นาที1

สะดวก

เพราะเวสเทิร์น ยูเนี่ยน มีจุดบริการมากกว่า 6,2002  แห่งในประเทศไทยและกว่า 500,0002 แห่งทั่วโลกทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถเลือกใช้บริการได้จากจุดบริการใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ตัวแทนหลายแห่งยังเปิดให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด

เชื่อถือได้

เวสเทิร์น ยูเนี่ยนให้บริการลูกค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติมานานกว่า 140 ปี การโอนเงินแต่ละรายการสามารถตรวจสอบได้ด้วยหมายเลขกำกับการโอนเงิน ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งเงินจะถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

ผู้รับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ผู้รับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยผู้ส่งเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น3

การรับเงิน

  • ติดต่อธนาคารยูโอบี ที่จุดบริการใดก็ได้และกรอกรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มการรับเงิน” พร้อมแจ้งชื่อผู้ส่ง ประเทศต้นทางที่ทำการส่งเงิน หมายเลขกำกับการโอนเงินและจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
  • ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตน4 เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • รับเงินสดพร้อมใบเสร็จ

อัตราค่าธรรมเนียม คลิกดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดบริการใกล้บ้านหรือศูนย์บริการลูกค้าเวสเทิร์น ยูเนี่ยน โทรฟรี* 001 800 852 5385 www.westernunion.co.th

1 ในบางประเทศไม่มีบริการส่งเงิน ลูกค้าสามารถใช้บริการรับเงินได้เพียงอย่างเดียว ข้อมูลเครือข่ายจุดบริการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
2 ความล่าช้าในการรับเงินหรือข้อจำกัดการให้บริการอาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการซึ่งรวมถึง จำนวนเงินที่โอน ประเทศปลายทาง สกุลเงินที่พร้อมรับ กฎระเบียบและเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนเงินตรา การติดต่อขอรับเงิน เอกสารแสดงตนของผู้รับเงิน เวลาทำการและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือข้อจำกัดอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า กรุณาดูข้อกำหนดในแบบฟอร์มการส่งเงิน
3 เวสเทิร์นยูเนี่ยนจะได้ผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อาจมีการชำระค่าภาษีในการโอนเงินแต่ละครั้ง สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางค่าธรรมเนียมการส่งเงินและประเทศปลายทางได้ที่ตัวแทนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่จุดบริการใดก็ได้ที่คุณสะดวก
4 เอกสารที่ใช้ในการแสดงตน อาจใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
* สำหรับการโทรออกจากประเทศไทย สามารถใช้โทรศัพท์ที่ใช้โทรทางไกลไปต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น