เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการรับ และโอนเงินระหว่างประเทศ
    ผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รวดเร็ว

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย และเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านตัวแทนกว่า 200 ประเทศ และเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เงินของคุณถึงมือผู้รับภายในเวลาไม่กี่นาที1

สะดวก

เพราะเวสเทิร์น ยูเนี่ยน มีจุดบริการมากกว่า 6,2002  แห่งในประเทศไทยและกว่า 500,0002 แห่งทั่วโลกทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถเลือกใช้บริการได้จากจุดบริการใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ตัวแทนหลายแห่งยังเปิดให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด

เชื่อถือได้

เวสเทิร์น ยูเนี่ยนให้บริการลูกค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติมานานกว่า 140 ปี การโอนเงินแต่ละรายการสามารถตรวจสอบได้ด้วยหมายเลขกำกับการโอนเงิน ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งเงินจะถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

ผู้รับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ผู้รับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยผู้ส่งเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น3

การรับเงิน

  • ติดต่อธนาคารยูโอบี ที่จุดบริการใดก็ได้และกรอกรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มการรับเงิน” พร้อมแจ้งชื่อผู้ส่ง ประเทศต้นทางที่ทำการส่งเงิน หมายเลขกำกับการโอนเงินและจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
  • ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตน4 เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • รับเงินสดพร้อมใบเสร็จ

อัตราค่าธรรมเนียม คลิกดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดบริการใกล้บ้านหรือศูนย์บริการลูกค้าเวสเทิร์น ยูเนี่ยน โทรฟรี* 001 800 852 5385 www.westernunion.co.th

1 ในบางประเทศไม่มีบริการส่งเงิน ลูกค้าสามารถใช้บริการรับเงินได้เพียงอย่างเดียว ข้อมูลเครือข่ายจุดบริการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
2 ความล่าช้าในการรับเงินหรือข้อจำกัดการให้บริการอาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการซึ่งรวมถึง จำนวนเงินที่โอน ประเทศปลายทาง สกุลเงินที่พร้อมรับ กฎระเบียบและเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนเงินตรา การติดต่อขอรับเงิน เอกสารแสดงตนของผู้รับเงิน เวลาทำการและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือข้อจำกัดอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า กรุณาดูข้อกำหนดในแบบฟอร์มการส่งเงิน
3 เวสเทิร์นยูเนี่ยนจะได้ผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อาจมีการชำระค่าภาษีในการโอนเงินแต่ละครั้ง สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางค่าธรรมเนียมการส่งเงินและประเทศปลายทางได้ที่ตัวแทนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่จุดบริการใดก็ได้ที่คุณสะดวก
4 เอกสารที่ใช้ในการแสดงตน อาจใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
* สำหรับการโทรออกจากประเทศไทย สามารถใช้โทรศัพท์ที่ใช้โทรทางไกลไปต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น