U-Drive Thailand

ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางหลักของการผลิตรถยนต์ปลอดไอเสีย พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ถึง 30% ของกำลังการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี 2573 และเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการจูงใจภาคธุรกิจ อาทิเช่น การลดหย่อนภาษี และการให้เงินสนับสนุน ในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2568 เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า1 โดยตั้งเป้าหมายที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578

ธนาคารยูโอบี ริเริ่มโครงการ U-Drive ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของธุรกิจและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านโซลูชันทางการเงินสีเขียวและยั่งยืนแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศของธุรกิจนี้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่บริษัทผลิตรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้ประกอบการสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภค Fleet สำหรับองค์กร เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้โดยง่ายแบบไร้รอยต่อ

โดยโครงการนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และรถส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคก็จะได้รับความพึงพอใจจากตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่นและหลากหลายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

1แหล่งข้อมูล: The Nation Thailand “Plugging into the future with EV mobility”
https://www.nationthailand.com/specials/40015527

สินเชื่อสำหรับระบบนิเวศธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน (OEMs)

โดยเฉลี่ยแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่ารถสันดาปภายในอยู่ที่ประมาณ 40% จึงทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

Show moreShow less

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

เมื่ออุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

Show moreShow less

ด้วยโครงการ U-Drive ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ครบวงจรและมีความยืดหยุ่นตามความต้องการเพื่อ:

 • ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเปลี่ยนไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

 • สนับสนุนผู้ประกอบการและระบบนิเวศทั้งระบบ

 • เชื่อมโยงกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (สามารถดูข้อมูลของแพ็กเกจได้ที่นี่)

ติดต่อเราเพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนของคุณ

ด้วยโครงการ U-Drive ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ครบวงจรและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เข้าถึงตลาดได้เร็วขึ้นด้วย:

 • ข้อเสนอพิเศษสุด ตัวอย่างเช่น การเป็น ผู้สนับสนุนร่วมกับทางธนาคาร

 • เพิ่มความหลากหลายของประเภทรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายของคุณ

 • เชื่อมโยงกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (สามารถดูข้อมูลของแพ็กเกจได้ที่นี่)

ติดต่อเราเพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของคุณ

Fleet สำหรับองค์กร/ผู้ประกอบการ

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถ Fleet ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

Show moreShow less

บุคคลทั่วไป

คุณสามารถมีส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Show moreShow less

ด้วยโครงการ U-Drive ผู้ประกอบการและองค์กรจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อสีเขียว หรือ Green Financing เพี่อใช้ในการซื้อ Fleet รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จต่างๆ พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิเช่น:

 • ข้อเสนอพิเศษ และสิทธิในการชาร์จแบตเตอรี่กับตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของโครงการ U-Drive

 • เชื่อมโยงกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (สามารถดูข้อมูลของแพ็กเกจได้ที่นี่)

 • ได้รับการยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเราเพื่อขอรายระเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อสีเขียวสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จต่างๆของผู้ประกอบการและองค์กร

ด้วยโครงการ U-Drive บุคคลทั่วไปจะได้รับข้อเสนอสิทธิประโยชน์สินเชื่อรถยนต์จากทางธนาคาร ประกอบด้วย:

 • แผนการผ่อนชำระเงินที่ยาวขึ้น เมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
 • 0% IPP (แผนการผ่อนชำระเงิน) สำหรับอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • เชื่อมโยงกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (สามารถดูข้อมูลของแพ็กเกจได้ที่นี่)

ติดต่อเราเพื่อขอรายระเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์สำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล

ข้อเสนอพิเศษ

แพ็กเกจสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 มีทุนจดทะเบียนรวม 62 ล้านโดยประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า IT และวัสดุก่อสร้าง พร้อมวางระบบ Network เพื่อรองรับอุปกรณ์ Smart Home, Solar Cell, EV Charger และ Data Center ปัจจุบันบริษัทฯ

Home EV Charging

 • สถานีชาร์จรถไฟฟ้า/เอซี มินิ พลัส คุณสมบัติ 7 กิโลวัตต์ยี่ห้อ เดลต้า
 • สถานีชาร์จรถไฟฟ้า/เอซี แมกซ์ คุณสมบัติ 7 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ เดลต้า
 • สถานีชาร์จรถไฟฟ้า/เอซี แมกซ์ คุณสมบัติ 11 กิโลวัตต์ยี่ห้อ เดลต้า
 • สถานีชาร์จรถไฟฟ้า/เอซี แมกซ์ คุณสมบัติ 22 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ เดลต้า

เอสโปร คือ หัวใจหลักของการปฏิวัติการใช้ EV ซึ่ง EV เป็นยุคทองของธุรกิจในอนาคตทั่วโลก ในขณะที่แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำแข่งขันกันเพื่อชิงกำไร เราจะเป็นผู้สร้างฐานการชาร์จ EV ในการปฏิวัติในครั้งนี้

Home EV Charging

Smart EV Charging for Business/ Commercial Use

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำการขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้านพลังงาน เพื่อศักยภาพสูงสุดในการจัดการองค์กรสำหรับที่อยู่อาศัย ตลอดจนระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม ให้ใช้พลังงานและทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงความก้าวหน้าและความยั่งยืน

Home EV Charging

EVlink Home

หากคุณสนใจที่จะเป็นพันธมิตรด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากับ U-Drive ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

รถยนต์ปลอดไอเสีย หมายถึง รถยนต์ที่ไม่ปล่อยก๊าซไอเสียหรือมลพิษอื่นๆ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด (BEVs) ไม่มีการปล่อยไอเสียและมลพิษ

U-Drive มุ่งเน้นไปที่การจัดหาสินเชื่อสีเขียวสำหรับระบบนิเวศสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน (OEMs) ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้ให้บริการด้านการชาร์จ ผู้ติดตั้ง ไปจนถึงผู้ใช้

รถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อสามารถขอสินเชื่อได้ภายใต้ U-Drive

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ U-Drive สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของคุณ

ติดต่อเรา