เงินสดออนไลน์สั่งได้ใน 1 วัน

 • UOB Call for CashUOB Call for Cash
 • ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส และลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ จะได้รับของกำนัล เมื่อทำรายการสั่งเงินสดผ่าน UOB TMRW App. หรือ UOB LINE Connect ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์รหัส CFC <เว้นวรรค> ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี หรือ หมายเลขบัตรยูโอบี แคชพลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 4545111 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการมอบเครดิตเงินคืนและจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารภายใน 180 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์งดมอบของกำนัลหากยอดแบ่งชำระถูกปิดก่อนกำหนดทุกกรณี
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับของกำนัลสามารถติดต่อ Tops ได้โดยตรง
 • ในกรณีที่ของกำนัลหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ย 10.98% - 25% ต่อปี