• UOB Call for CashUOB Call for Cash
 • ผู้ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และผู้ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ จะได้รับของกำนัล เมื่อมียอดสะสมจากรายการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (UOB PayLater) ผ่าน UOB TMRW app. ทุกๆ 50,000 บาท ต่อเดือน ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 โดยธนาคารจะคำนวณยอดสะสมเป็นรายบัตรเครดิตต่อเดือน คือ 1-31 พฤษภาคม 2567, 1 – 30 มิถุนายน 2567 และ 1 – 31 กรกฎาคม 2567
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดเพียงเดือนใดเดือนหนึ่งได้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์รหัส PLT (เว้นวรรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 4545111 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัล ให้ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารภายใน 180 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โค้ดส่วนลด Lazada นี้มีอายุการใช้งาน 3 เดือนนับจากวันที่ธนาคารส่ง SMS (โค้ดส่วนลด) และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้งานได้
 • สงวนสิทธิ์งดมอบของกำนัลหากยอดแบ่งชำระถูกปิดก่อนกำหนดทุกกรณี
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับของกำนัลสามารถติดต่อ Lazada ได้โดยตรง
 • ในกรณีที่ของกำนัลหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรฯจะต้องกรอกรหัสส่วนลด ในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรฯต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าระบบของ Lazada ก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 • ผู้ถือบัตรฯสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับขั้นต่ำที่กำหนด หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและผู้ถือบัตรฯจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ สินค้าอิเล็คทรอนิกส์บางรุ่น และการชำระบิลทุกประเภท
 • ในกรณีผู้ถือบัตรฯคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ผู้ถือบัตรฯไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
 • รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของ Lazada ถือเป็นที่สุด
 • การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามที่ Lazada กำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Lazada โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์