สิทธิประโยชน์ มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาท เพียงกดเงินผ่านบัตร UOB CASH PLUS

 

Super Sunday กับ UOB CASH PLUS รับเลย! Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาท เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ในทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขรับ Lotus’s e-Coupon เพียงมีรายการเบิกถอนเงินสดทุกวันอาทิตย์

 • รับ Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาทตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบีเท่านั้น ในทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
 • สำหรับยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันอาทิตย์ ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสมในช่วงเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • จำกัดการรับ Lotus’s e-Coupon รวมสูงสุด 1,800 บาท / ผู้ถือบัตรฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (วันที่เข้าร่วมรายการสำหรับเดือนพ.ค. 67 ได้แก่ วันที่ 26 พ.ค. 67 และสำหรับเดือนมิ.ย. 67 ได้แก่ วันที่ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย. 67)

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ของทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง 26 .. 67 – 30 มิ.ย. 67

รับ Lotus’s e-Coupon ต่อสัปดาห์ ต่อผู้ถือบัตรฯ

มูลค่ารวมสูงสุดตลอดโปรโมชัน

(6 สัปดาห์) ต่อผู้ถือบัตรฯ

ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท

มูลค่า 50 บาท

1,800 บาท

ตั้งแต่ 100,000 – 199,999 บาท

มูลค่า 100 บาท

ตั้งแต่ 200,000 – 299,999 บาท

มูลค่า 200 บาท

ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

มูลค่า 300 บาท

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ได้รับ SMS หรือ email เรียนเชิญเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ได้รับอนุมัติบัตรยูโอบี แคชพลัส จากธนาคารก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2567 และผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับการโอนย้ายบัญชีมาจากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเท่านั้น
 • ธนาคารจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม พร้อมให้ความยินยอมรับรายละเอียดโปรแกรมและรับ Lotus’s e-Coupon ผ่านลิงก์ของธนาคารจาก SMS โดยพิมพ์ ATM ตามด้วยหมายเลขบัตรยูโอบี แคชพลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง ATM656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการเบิกถอนเงินสดระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ในช่วงระยะเวลาหลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินยูโอบี แคชพลัสที่ได้รับอนุมัติ โดยการเบิกถอนเงินสดส่วนเกินจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณเพื่อรับ Lotus’s e-Coupon
 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีการชำระเงินคืนในวันทำการ วงเงินของท่านจะกลับคืนในวันถัดไป กรณีมีการชำระเงินคืนในวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วงเงินของท่านจะกลับคืนภายใน 2 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องไม่มียอดเงินชำระเกินอยู่ในบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส ณ วันก่อนวันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงค้างในบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทาง UOB LINE Connect, UOB TMRW application หรือโทร. 0 2285 1555
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง SMS แจ้งการรับ Lotus’s e-Coupon
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ถือบัตรยูโอบีแคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ท่านสามารถรับสิทธิ์ต่อสัปดาห์ได้ตามวงเงินรวมต่อผู้ถือบัตรฯ
 • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่ง SMS ยืนยันการรับ Lotus’s e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ของรายการส่งเสริมการขาย
 • Lotus’s e-Coupon ที่ท่านได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้งานได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้อง และการนำส่ง SMS ให้แก่ท่านไม่เกิน 2 รอบต่อ SMS โดยธนาคารจะจัดส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารเพียงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น ทางธนาคารจะยึดถือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ก่อนหน้าเพียงเท่านั้น
 • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการคำนวณจำนวนสิทธิ์รับ Lotus’s e-Coupon ผู้ถือบัตรฯ จะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • Lotus’s e-Coupon ที่ท่านได้รับอาจมีมูลค่าตั้งแต่ 50 บาท 100 บาท 200 บาท หรือ 300 บาท ต่อใบ โดยมูลค่ารวมของคูปองที่ได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของ Lotus’s กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้ Lotus’s e-Coupon
  1. e-Coupon ไม่สามารถ ถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของ e-Coupon ได้
  2. สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัสทุกสาขา และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ
  3. สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ โทรศัพท์มือถือ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) จังเกิ้ลคาเฟ่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร โลตัสช้อปออนไลน์ และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
  4. ส่วนลดจากการใช้จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นแต้มสมาชิก
  5. หากพบปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ Lotus’s โดยตรง ทุกสาขาทั่วประเทศ
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lotus’s e-Coupon และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นไปตามที่ Lotus’s กำหนด
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ลืมรหัสบัตรยูโอบี แคชพลัส ผู้ถือบัตรฯ สามารถขอออกรหัสใหม่ได้ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0 โดยรหัสใหม่จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรฯ ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
  อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

ตัวอย่างการรับ Lotuss e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาท เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ในทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ของทุกวันอาทิตย์ระหว่าง 26 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

วงเงินรวมแคชพลัสที่ได้รับอนุมัติ

วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด

Lotuss e-Coupon ต่อสัปดาห์

มูลค่ารวมสูงสุดตลอดโปรโมชัน (6 สัปดาห์) ต่อผู้ถือบัตรฯ

300,000 บาท

310,000 บาท

8-มิ.ย.67

ไม่ได้รับ Lotus’s e-Coupon

ไม่ได้รับ Lotus’s e-Coupon

300,000 บาท

310,000 บาท

9-มิ.ย.67

รับ Lotus’s e-Coupon 300 บาท

Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาท

200,000 บาท

100,000 บาท

9-มิ.ย.67

รับ Lotus’s e-Coupon 100 บาท

Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS)

สมัคร