CASH PLUS เปย์ตั๋วหนัง รับตั๋วหนัง SF Cinema สูงสุด 10 ที่นั่งตลอดรายการ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่มีรายการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • แบ่งชำระ 0% สูงสุด 36 เดือน เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าในแต่ละหมวดดังนี้ (กรุณาตรวจสอบยอดแบ่งชำระขั้นต่ำ และระยะเวลาแบ่งชำระที่สามารถเข้าระบบแบ่งชำระ i-Plan ได้ ณ จุดขายของร้านค้าที่ร่วมรายการ)

  ประเภท

  ร้านค้าที่ร่วมรายการ

  หมวดของแต่งบ้าน

  HomePro, Mega Home, Boonthavorn, Dohome, Grand Homemart, Index Living Mall, Kitzcho, Modernform, SB Design Square

  หมวดยานยนต์

  B-Quik, Tyre Plus, Bridgestone, Summit Honda

  หมวดสุขภาพ

  Bumrungrad Hospital, Bangkok Ratchasima Hospital, Chaophya Hospital, Chularat 3 International Hospial, EENT Lasik Center, Kasemrad International Rattanatibeth, Nakornthon Hospital, Nonthavej Hospital, Navavej Hospital, Paolo Hospital Phaholyothin, Paolo Hospital Chokchai 4, Paolo Hospital Kaset, PATHLAB, Phyathai 1 Hospital, Phyathai 2 Hospital, Phyathai 3 Hospital, Phyathai Nawamin Hospital, Phyathai Sriracha Hospital, Praram 9 Hospital, Denta-joy, Siam Family Dental Clinic, Smile Gallery Dental Clinic, Thonglor Dental Hospital

  หมวดเครื่องนอน

  Dunlopillo, King Koil, Lotus Bedding, Lotus Sleep Studio, Lunio, Mattress City, Omazz, PASAYA, Slumberland

  หมวดคอมพิวเตอร์และมือถือ

  AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, TG Fone, Studio7, BaNANA IT, iStudio by SPVi, iStudio by Copperwired, iStudio by Uficon, Apple Online, Power Buy, Power Mall, IT City, JIB, Advice, Speed Computer

  หมวด Shopping

  Central, Robinson, Amway

  หมวดท่องเที่ยว

  Express International Travel, Global Union, Majestic Travel, P K G Journey Line, Quality Express, Siam Orchard, Unithai Trip

เงื่อนไขการรับตั๋วหนัง SF Cinema
 • ผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ทำรายการแบ่งชำระผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) โดยมียอดทำรายการสะสมตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปต่อช่วงเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 จะได้รับตั๋วหนัง SF Cinema ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่าง
 • จำกัดการรับตั๋วหนัง SF Cinema สูงสุด 4 ที่นั่ง / ผู้ถือบัตรฯ / ช่วงเวลา และจำกัดการรับตั๋วหนังสูงสุด 8 ที่นั่ง / ผู้ถือบัตรฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ช่วงเวลาในการคำนวณยอดแบ่งชำระสะสมตลอดรายการ
  • ช่วงเวลาที่ 1: 15 ก.พ. 2567 – 31 มี.ค. 2567 (หมดเขต)
  • ช่วงเวลาที่ 2: 1 เม.ย. 2567 – 30 มิ.ย. 2567

  ยอดแบ่งชำระสะสม / ช่วงเวลา

  ตั๋วหนัง SF Cinema / ช่วงเวลาที่ 1

  (หมดเขต)

  ตั๋วหนัง SF Cinema / ช่วงเวลาที่ 2

  ตั๋วหนัง SF Cinemaตลอดรายการส่งเสริมการขาย ต่อผู้ถือบัตรฯ

  50,000 – 79,999 บาท

  2 ที่นั่ง

  2 ที่นั่ง

  4 ที่นั่ง

  ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป

  4 ที่นั่ง

  4 ที่นั่ง

  8 ที่นั่ง

พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส ที่ทำรายการแบ่งชำระครั้งแรก
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระครั้งแรกผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสภายหลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ อย่างน้อย 10,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ รับตั๋วหนัง SF Cinema เพิ่ม 2 ที่นั่ง / ผู้ถือบัตรฯ
เงื่อนไขทั่วไป
 • จำกัดการรับตั๋วหนัง SF Cinema สูงสุด 10 ที่นั่ง ต่อผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ธนาคารจะคำนวณจำนวนตั๋วหนังที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์
 • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่ง SMS ยืนยันการรับตั๋วหนัง SF Cinema ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตั๋วหนัง SF Cinema ที่ท่านได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ได้ภายในวันที่ระบุใน SMS และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้งานได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องและการนำส่ง SMS ให้แก่ท่านไม่เกิน 2 รอบต่อ SMS โดยธนาคารจะจัดส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารเพียงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น ธนาคารจะยึดถือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้ก่อนหน้าเพียงเท่านั้น
 • ยอดรายการแบ่งชำระที่นำมาคำนวณสิทธิ์รับตั๋วหนัง SF Cinema ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ตั๋วหนังไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณจำนวนสิทธิ์รับตั๋วหนัง SF Cinema ผู้ถือบัตรฯ ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขการแบ่งชำระ ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS)

สมัคร