แคชพลัส ออกให้ รับฟรี Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น มูลค่า 174 บาท

แคชพลัส ออกให้ รับฟรี Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น มูลค่า 174 บาท
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ จากธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 และทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารในประเทศไทย หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบีครั้งแรกภายใน 60 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ รับฟรี Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น มูลค่า 174 บาท ที่ร้าน Krispy Kreme สาขาที่ร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดทุกประการ ยกเว้นการทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี บริการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น (Balance Transfer Day 1) โปรแกรมเงินสดทันใจ (Call-for-Cash) และ/หรือโปรแกรมแบ่งชำระ 0% UOB i-Plan ไม่ร่วมรายการ
 • ร้าน Krispy Kreme เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สาขาสนามบินและคาร์ท บริการสั่งออนไลน์ และ/หรือบริการสั่งอาหารถึงบ้าน) ได้แก่
  1. SIAM PARAGON
  2. CENTRALPLAZA LADPRAO
  3. CENTRALPLAZA GRAND RAMA 9
  4. THE MALL BANGKAPI
  5. EMPORIUM
  6. CENTRALPLAZA PINKLAO
  7. SEACON SQUARE
  8. THE MALL LIFESTORE THAPRA
  9. FASHION ISLAND
  10. THE MALL BANGKAE
  11. MEGA BANGNA
  12. FUTURE PARK (RANGSIT)
  13. THE MALL LIFESTORE NGAMWONGWAN
  14. CENTRALWORLD
  15. CENTRALPLAZA RATTANATHIBET
  16. EMQUARTIER
  17. SILOM COMPLEX
  18. CENTRALPLAZA WESTGATE
  19. CENTRALPLAZA RAMA 2
  20. CENTRAL FESTIVAL EASEVILLE
  21. VICTORIA GARDENS
  22. THE MALL KORAT
  23. TERMINAL 21 KORAT
  24. CENTRALPLAZA CHAENGWATTANA
  25. CENTRALPLAZA SALAYA
  26. CENTRALPLAZA BANGNA
  27. PATINUM FASHION MALL
  28. THE CIRCLE RATCHAPRUK
  29. PASSIONE SHOPPING DESTINATION
  30. CENTRAL VILLAGE
  31. 101 TRUE DIGITAL PARK
  32. SAMYAN MITRTOWN
  33. I'M CHINA TOWN
  34. CENTRAL FESTIVAL PATTAYA BEACH
  35. CENTRALPLAZA RAMA 3
  36. RIVERSIDE PLAZA
  37. PORTO GO THACHIN
  38. THE NINE CENTER RAMA 9
  39. CENTRALPLAZA CHANTHABURI
  40. MARGET VILLAGE RANGSIT KLONG 4
  41. CENTRALPLAZA AYUTTHAYA
  42. QSNCC
  43. SILOM EDGE
  44. MORTOWAY
  45. CENTRALPLAZA PHISANULOK
  46. CENTRALPLAZA MAHACHAI
 • จำกัดการรับ Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น 1 สิทธิ์/ผู้ถือบัตรฯ/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ถือบัตรยูโอบีแคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ผู้ถือบัตรฯ สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น
 • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่ง SMS ยืนยันการรับ Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรฯ แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสครั้งแรกตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้ถือบัตรฯ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0
 • การใช้สิทธิ์รับ Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้นที่ผู้ถือบัตรฯ ได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน Krispy Kreme สาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้นการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ Krispy Kreme ผ่าน SMS เท่านั้น ยกเว้นการรับสิทธิ์ผ่านการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์, เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด, ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ หรือภาพถ่ายทุกกรณี และไม่สามารถแลก/เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด, เงินทอน, สินค้าในรูปแบบอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับ Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น ผู้ถือบัตรฯ จะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง
 • ธนาคารขออ้างอิงผลการตรวจสอบความถูกต้องของการนำส่งโค้ดรับสิทธิ์ Krispy Kreme ให้แก่ท่านผ่านระบบการส่ง SMS เพียงเท่านั้น หากพบว่าการจัดส่งสำเร็จ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่ง SMS ให้ลูกค้าอีกครั้งไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง SMS แจ้งการรับสิทธิ์ Krispy Kreme Original Glazed 6 ชิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรฯ ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้าน Krispy Kreme กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้าน Krispy Kreme โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS)

สมัคร