แบ่งชำระเครื่องปรับอากาศ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 14%

บัตรเครดิต UOB แบ่งชำระเครื่องปรับอากาศ 0%

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบีแคชพลัสเมื่อซื้อสินค้า/บริการ ผ่านบริการผ่อนชำระ UOB I-Plan ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท / ผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ร้านค้า Powermall , Powerbuy , Index Powerone ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าสู่บัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ USM วรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
  • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะไม่นับรวมรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ หรือรายการใช้จ่ายผ่านบัตรของเจ้าของกิจการ หรือเครือญาติในร้านค้าของผู้ถือบัตร
  • ยอดเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้งจำนวนเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักจะต้องติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรหลักได้รับเครดิตเงินคืน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร