แบ่งจ่ายทอง 0% 3 เดือนที่ห้างเพชรทองออโรร่า ทุกสาขา ตลอดเดือนเมษายน 2562

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งจ่ายทองผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ห้างเพชรทองออโรร่า ทุกสาขา โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • แบ่งจ่ายทองดอกเบี้ย 0% 3 เดือน ตลอดเดือนเมษายน 2562 พิเศษ..เฉพาะวันที่ 10 เมษายน 2562 ผ่อนทอง 0% นาน 10 เดือนเฉพาะรายการแบ่งจ่ายทองรูปพรรณ (รายการแบ่งจ่ายทองแท่งและทองแผ่นไม่เข้าร่วมรายการ)
  • รายการแบ่งจ่ายทองรูปพรรณนี้ จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต / บัตรยูโอบีแคชพลัส
  • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรเครดิตจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิต เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
  • บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี / วงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร