ผ่อนชำระล้อแม็ก 0% สูงสุด10 เดือน รับส่วนลดทันที 3% กับบัตรเครดิตยูโอบี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย.62 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อผ่อนชำระสินค้า/ บริการ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่ บีควิก ทุกสาขา โดยผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ
 • ผ่อน 0% 6 เดือน เมื่อผ่อนชำระสินค้า/บริการ ตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อเซลส์สลิป
 • ผ่อน 0% 10 เดือน เมื่อผ่อนชำระล้อแม็ก ตั้งแต่ 5,000 บาท ต่อเซลส์สลิป และรับส่วนลดทันที 3%
 • รับส่วนลดเพิ่ม 12 % เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัสเท่ากับราคาสินค้า/บริการต่อเซลล์สลิป โดยใช้ร่วมกับการผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ต่อบัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรณีร้านค้ามีรายการส่งเสริมการขายพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี / วงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร