UOB Friday Surprise “กินเท่าไหร่ จ่ายครึ่งเดียว” ทุกวันศุกร์

friday-surprises

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ยูโอบี วัน ยูโอบี ซิมเพิล ยูโอบี คริสฟลายเออร์ ทุกประเภท ยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ยูโอบี แม็คโคร ยูโอบี ลาซาด้า ยูโอบี แกร็บ บัตรเครดิต TMRW)
 2. ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 3. แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70% เมื่อใช้คะแนนสะสม UOB Rewards เท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ ณ วันที่ทำรายการหักคะแนน (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 1,000 คะแนน /บัญชีผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) /วันศุกร์ที่ร่วมรายการ)

  แลกรับเครดิตเงินคืน

  สำหรับ

  70%

  • ลูกค้า UOB Infinite ทุกประเภท หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า และ UOB PRIVI Miles Privilege Banking

  60%

  • ลูกค้า UOB PRIVI Miles Wealth Banking

  50%

  • ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทที่ไม่เข้าข่ายด้านบน และ (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ยูโอบี วัน ยูโอบี ซิมเพิล ยูโอบี คริสฟลายเออร์ ทุกประเภท ยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ยูโอบี แม็คโคร ยูโอบี ลาซาด้า ยูโอบี แกร็บ บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า)
 4. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ FRI (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) หรือลงทะเบียนผ่าน Rewards+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันศุกร์ที่ร่วมรายการ
 5. ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสม และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 6. กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ
 7. ไม่สามารถแยกบิล หรือเซลส์สลิปได้
 8. ยกเว้นยอดการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet เช่น True Money, Rabbit LINE Pay, ShopeePay, Dolfin
 9. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 10. ยอดใช้จ่ายที่สามารถใช้คะแนนสะสม UOB Rewards เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้เฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารรหัส MCC 5811, 5812, 5813, 5814 (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดย VISA และ MasterCard เท่านั้น ที่บันทึกเข้าระบบธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 11. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 12. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) ซึ่งต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการส่งเสริมการขายเท่านั้น และไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 13. คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 14. กรณีมีข้อสงสัย หรือปัญหาเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 67 เป็นต้นไป ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืนสำหรับ 70% และ 60% เป็นดังนี้

 • แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70% ต่อวัน เมื่อใช้คะแนนสะสม UOB Rewards เท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ ณ วันที่ทำรายการหักคะแนน (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 1,000 คะแนน/บัญชีผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) /วันศุกร์ที่ร่วมรายการ)

  แลกรับเครดิตเงินคืน

  สำหรับ

  70%

  • ผู้ถือบัตรเครดิต UOB Reserved
  • UOB Infinite หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า
  • ลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟที่ถือบัตรเครดิต UOB Infinite
  • ลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้งที่ถือบัตรเครดิต UOB PRIVI MILES Privilege Banking

  60%

  • ลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ถือบัตรเครดิต UOB PRIVI Miles Wealth Banking

  50%

  • ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทที่ไม่เข้าข่ายด้านบน
  • หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า
   (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ยูโอบี วัน ยูโอบี ซิมเพิล ยูโอบี คริสฟลายเออร์ ทุกประเภท ยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ยูโอบี แม็คโคร ยูโอบี ลาซาด้า ยูโอบี แกร็บ บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า)
 • ลูกค้าจะต้องมียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร อย่างต่ำตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และปฎิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนและเงื่อนไขการใช้จ่ายตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อมีสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70% ต่อวัน
 • ลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ ที่ถือบัตร UOB Infinite ทุกประเภท หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า จะต้องมียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร อย่างต่ำ 50 ล้านบาท หรือจ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่ถือบัตร UOB PRIVI Miles Privilege Banking จะต้องมียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร อย่างต่ำ 10 ล้านบาท หรือจ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้า ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ถือบัตร UOB PRIVI Miles Wealth Banking จะต้องมียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารอย่างต่ำ 2 ล้านบาท หรือจ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีลูกค้ามีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะมีสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% ต่อวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555 

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร