ผ่อน Huawei P30 สบายๆ สูงสุด 36 เดือน รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 62 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ Huawei P30 Lite/P30/P30 Pro ผ่านบริการผ่อนชำระ UOB I-Plan ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ/ ตามที่ระบุบนหน้าสื่อโฆษณา โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงิน จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต/บัตรแคชพลัส
 • ผ่อนชำระ 0% 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท และสูงสุด 36 เดือน สำหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส ระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่ระบุไว้ในตารางหน้าสื่อโฆษณา
 • การรับเครดิตเงินคืน / รับส่วนลดทันที เฉพาะรายการผ่อนชำระ 10เดือนขึ้นไป จำกัดการรับเครดิตเงินสูงสุด 24,000 บาท/ผู้ถือบัตร1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ณ ร้าน AIS ,ASP, Telewiz , DTAC Service Hall , DTAC Center , True Shop, True Partner, BaNANA IT,Power Buy, TG Fone และ Jaymart
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามที่ระบุไว้ในตารางหน้าสื่อโฆษณาและสำหรับ Jaymart และ TG Fone เฉพาะการผ่อนชำระเครื่องเปล่าเท่านั้น ยกเว้นร้านเพาเวอร์บาย ได้รับส่วนลดทันที 3%
 • ผู้ถือบัตร ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ทาง SMS พิมพ์ HWP30 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • รับส่วนลดทันที 12% เมื่อใช้คะแนนสะสม ยูโอบีรีวอร์ดพลัส เท่ากับยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี( ยกเว้น บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลตินัม ) ณ DTAC Service Hall , DTAC Center , True Shop, True Partner, BaNANA IT,Power Buy, TG Fone , Jaymart และสำหรับ AIS Shop, ASP ,Telewiz รับเครดิตเงินคืน 12%
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ธนาคารจะบันทึกการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • รายการเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขการผ่อนชำระ ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี / วงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร