ผ่อน Huawei Mate 30 Pro กับบัตรยูโอบี 0%สูงสุด36เดือน รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 15.5%

 • รายการส่งเสริมการขายนี้  ระหว่างวันที่ 7-30 พ.ย.62  เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW) และบัตรยูโอบี แคชพลัส  เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการผ่อนชำระ UOB I-Plan  ณ ร้านค้า  AIS/ ASP/ Telewiz/ DTAC/ TRUE / BaNANA IT และ Jaymart  โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงิน จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต/บัตรแคชพลัส
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท หรือสูงสุด 36  เดือน สำหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส และสำหรับร้าน Jaymart เฉพาะการผ่อนชำระเครื่องเปล่าเท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน 3.5% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท หรือรับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส เฉพาะรายการผ่อนชำระ 10 เดือนขึ้นไป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตร ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ทาง SMS พิมพ์ HWM30 เว้นวรรค  ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
 • รับส่วนลดทันที 12% ณ ร้าน DTAC/ TRUE / BaNANA IT/Jaymart และร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือ รับเครดิตเงินคืน 12% ณ ร้าน AIS/ ASP และ Telewiz เมื่อแลกคะแนนสะสม ยูโอบีรีวอร์ดพลัส เท่ากับยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี( ยกเว้น บัตรยูโอบี  โยโล่ แพลตินัม)
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส  ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ/ เงื่อนไขการผ่อนชำระและการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เท่ายอดผ่อนชำระ เพื่อรับส่วนลดทันที12%  ณ จุดขาย
 • รายการเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่อง/กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี / วงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร