รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท* เมื่อชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ปีแรกหรือปีต่ออายุแบบเต็มจำนวน

 alt=

 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Unit Linked
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน หรือการชำระค่าเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวน ผ่าน MCC 5960 และ MCC 6300 ของ Visa และ Mastercard® เท่านั้น โปรดตรวจสอบ MCC กับผู้ให้บริการก่อนทำรายการ
 • การซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน เฉพาะร้านค้าที่เป็นสมาชิกกับธนาคารเท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายกับผู้ให้บริการก่อนทำรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • หลังจากจบรายการ ธนาคารจะรวบรวมยอดใช้จ่ายที่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อมาคำนวณมูลค่าเครดิตเงินคืน โดยคำนวณจากยอดชำระเต็ม (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึง ณ วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคารไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกันภัย/ประกันชีวิตหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยก่อนซื้อประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ/ บริษัทประกันภัย/ ประกันชีวิตกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเงินเครดิตคืน สมาชิกบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียน
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0-2285-1555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร