แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะร้านค้า และสินค้าที่ร่วมรายการ

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด, **ยกเว้น ร้าน BnB และ Thai Watsadu รับส่วนลด 100 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส  
 • แบ่งชำระ 0%: โดยมีระยะเวลาแบ่งชำระ ดังนี้
  • โฮมโปร/ เมกาโฮม :เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส แบ่งชำระสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าแบรนด์ในเครือโฮมโปร ทุกชิ้น
  • ไทวัสดุ/ บีเอ็นบี โฮม เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส แบ่งชำระ 4 ,6 เดือนทุกชิ้น 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • รับเครดิตเงินคืน: เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรยูโอบี แคชพลัส ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ HH24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) หรือลงทะเบียนผ่าน Rewards+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • รับส่วนลด:เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป เพื่อรับส่วนลด 12% หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน เพื่อรับส่วนลด ตามเงื่อนไขดังนี้
   • รับส่วนลด 120 บาท เฉพาะร้านค้า โฮมโปร และ เมกาโฮม
   • รับส่วนลด100 บาท เฉพาะร้านค้า ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม
  • จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส สูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรหลักเท่านั้น
  • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิตTMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร